In september 2013 schreef ik al eens over Veenstra|Fritom. Dat had te maken met het 85-jarige bestaan van het bedrijf. Een stukje historie vanaf Wessel en zijn vrouw Maaike tot aan het bedrijf van nu. Inmiddels zijn we weer een paar jaar verder en zoals jullie in de vorige Sylboade konden lezen blijft het bedrijf continue in beweging en wordt er extra aandacht gegeven aan het duurzaam ondernemen. Want ja, stilstand is nog steeds achteruitgang!

Duurzaamheid is Het woord van nu! Daar zijn we allemaal op de één of andere manier wel mee bezig. Of dat nu gewoon thuis is of op de werkvloer. En juist over die werkvloer willen we het nu net even hebben… Ik praat met Fokke Rosier, de logistiek manager van het bedrijf. Hij heeft zich in de afgelopen tijd enorm verdiept in dit project duurzaamheid. Dat is natuurlijk nogal een dingetje!

Het zonnepanelen project gaan ze deze zomer, hopelijk voor de bouwvak, afsluiten. Dan liggen er 1600 panelen op de daken van het bedrijf. Nogal wat! Sinds mei is al 75% geplaatst. Deze 1600 panelen produceren zo’n 0,6 megawatt energie op die daken. Dit is iets meer dan het bedrijf zelf verbruikt. Nou, dan levert VeenstralFritom dus stroom aan Liander. Voor de financiering heeft het bedrijf subsidie aangevraagd. En gekregen!

Het uitzoeken van de zonnepanelen was natuurlijk ook een heel project op zich. De technologie haalt je telkens weer in omdat het nu zich allemaal zo snel ontwikkelt. Dus “welk type paneel zet je waar neer met welke opbrengst” staat hier natuurlijk centraal. De wet van de remmende voorsprong gaat hier in werking. Dat wil zeggen dat de voorsprong je later weer kan inhalen. Heb je zorgvuldig één en ander uitgezocht dan is er weer iets nieuws op de markt! Maar uiteindelijk liggen er prachtige panelen op de daken. Er is zorgvuldig nagedacht over de plek waar de panelen moeten liggen hetgeen natuurlijk met de zon inval te maken heeft…. De laatste panelen worden nu op het dak van de nieuwe garage geplaatst die nu tegelijkertijd gebouwd wordt.

Deze nieuwe garage komt er voor het repareren van de trailers en daarnaast is er ook een wasserette. Nu wordt er met warmtepompen en vloerverwarming gewerkt waarbij de warmte op 150 meter onder de grond gewonnen wordt. Wow!! Om deze ingewikkelde techniek naar behoren te laten werken maakt het bedrijf gebruik van de kennis van Hettinga Installatietechniek uit Heeg, weer een mooie plaatselijke samenwerking! Natuurlijk worden deze pompen aangedreven door stroom opgewekt door de zonnepanelen! Daarnaast is er ledverlichting en wordt er in de wasserette gebruik gemaakt van regenwater, dat ook weer hergebruikt kan worden…

Buiten dat dat veel efficiënter is geeft het voor de mensen die daar werken geven de pompen zeker ook een veel prettiger warmte. Als vroeger de deuren open gingen, hetgeen in een werkplaats natuurlijk heel vaak gebeurt op een dag, dan vloog de warmte naar buiten. Met deze nieuwe manier van verwarmen wordt met name de temperatuur bij en op de grond veel aangenamer voor de werknemers. De combinatie van de nieuwe zonnepanelen en de nieuwe werkplaats geeft tot nu toe de grootste winst in het duurzaamheidsproject.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere duurzaamheidsvraagstukken bij Veenstra| Fritom. Zo is er de druk op minder CO2 uitstoot. Met zoveel vrachtwagens continue op de weg kun je hier ook grote stappen/meters maken. Zo gaat er bijvoorbeeld elke nacht vracht van en naar Sanders|Fritom in Uden. Simpelweg om vracht uit te wisselen en efficiënter in beide gebieden te kunnen leveren.

Er wordt gewerkt aan meerdere nachtelijke routes waarbij nieuwe samenwerkingspartners Oud Beyerland en Wormerveer betrokken worden zodat er op de kaart van Nederland een soort stermodel wordt gevormd en je zo’n beetje alle windstreken op deze manier efficiënt kunt bedienen. Vanaf het ontstaan van het bedrijf zijn ze daar altijd al mee bezig geweest: liever niet met een lege vrachtwagen thuis komen! Het monitoren van de totale CO2 uitstoot is hartstikke belangrijk. Dus je hebt cijfers en feiten nodig. En dat heeft simpelweg weer IT, kennis en mensen nodig! Een grote uitdaging voor VeenstralFritom en de toekomst!

En nog even dit: de pallets. Er zijn pallets met statiegeld. Prima! En natuurlijk zijn er ook nog gewoon de pallets die gewoon pallet zijn…  Wat zou daar nou mee gebeuren? Nou die gaan in een container ergens op het terrein. Daar wachten ze rustig op het Timmerdorp Heeg!!

VeenstralFritom is nog lang niet klaar! Ze proberen telkens weer nieuwe en andere dingen in hun bedrijfsvoering door te voeren en uit te proberen. Vaak een heel gepuzzel, maar uiteindelijk zeker de moeite waard om ervoor te zorgen dat we deze wereld mooi maken en houden!  Meer informatie op  www.veenstrafritom.nl/over-ons/mvo

Agnes de Groot

 

 

Een mooi seizoen tegemoet

Oostzee-comité weer vol aan de slag

In de vorige Sylboade durfden we al uit te kijken naar een mooi vaarseizoen: in de maanden april en mei met onze vrijwilligers oefentochten; in juni/juli/augustus de avondtochten op dinsdag en donderdag, om vanaf augustus tevens met groepen te varen. En het lijkt erop dat dat ook zo gaat lukken. Op het moment dat we dit stukje schrijven neemt het aantal besmettingen fors af, kunnen de maatregelen worden versoepeld en gaan we een mooie zomer tegemoet.

We zijn enthousiast over de oefentochten op de dinsdag- en donderdagavond. Voor de schippers (de eindverantwoordelijke aan boord) is het nuttig om de manier waarop instructie wordt gegeven op elkaar af te stemmen. Er worden leerboeken bijgehaald om kennis en vaardigheden verder aan te scherpen. Door de stuurmannen, en inmiddels ook stuurvrouwen, wordt geoefend met schipperen. Afvaren en aanmeren lijkt zo makkelijk. Zo moet het er ook uitzien. Maar met wind en stroming op de Syl is dat soms best lastig en vraagt het de nodige routine. En dan is het natuurlijk ook voor de bootslieden zaak om de instructies goed te begrijpen, duidelijke aanwijzingen te geven en alle handelingen aan boord efficiënt uit te voeren. We varen in de maanden april en mei Corona-proof met maximaal vijf personen. Je loopt elkaar zo niet in de weg en moet echt op elkaar kunnen rekenen. Zo is het voor iedereen aan boord echt een oefentocht. En het versterkt de onderlinge band, zeker als je op zo’n avond een flinke bui over je heen krijgt.

Vanaf 10 juni beginnen we met de avondtochten. Net zoals vorig jaar zorgen we ervoor dat onze gasten voldoende ruimte aan boord hebben. Door niet met het grootzeil te varen blijft het gehele dek voor hen vrij. Tevens is het voor onze vrijwilligers ook verstandig om niet te dicht op elkaar te hoeven werken. Voor het hijsen van het grootzeil en het ophalen van het zwaard sta je toch gauw met z’n drieën aan dezelfde val of talie. Vorig jaar hebben we ook zonder grootzeil gevaren en dat leverde positieve reacties op. Er was meer aandacht voor de meevarende gasten. Dat betekende onder meer dat er alle tijd was om verhalen te vertellen over de rijke historie van Heeg, de palinghandel op London, de bouw van Korneliske Ykes II en hoe we duurzaam met onze trekvissen, in het bijzonder de paling, omgaan.

Oefenen met een forse bui

Vanaf augustus willen we weer met gezelschappen gaan varen. Zo’n evenement van een middag/avondtocht was in 2020 in het gehele jaar niet mogelijk. Maar in de tweede helft van deze zomer moet dat weer kunnen. De eerste boekingen zijn al binnen. Daarom, het wordt vast een mooi vaarseizoen.

Op dinsdag 11 mei was het Oostzee-comité weer voor het eerst dit jaar bijeen. José Arbon, Jugo Baya, Rob Bosman, Johannes Hobma, Klaas Smit, Maarten Stuurman en Freerk Visserman hebben de tot dusver gemaakte plannen weer opgepakt. We zouden immers dit jaar de reis naar en over de Oostzee maken. Jan Zetzema beschrijft in zijn boek enkele van die reizen. In de tijd dat in Zuidwest Friesland te weinig paling beschikbaar was voor de verkoop in London, gingen palingaken naar de Oostzee. Langs de Sont, aan de Deense kust tot aan Kopenhagen, werd veel op paling gevist.

Een palingaak maakte zo in de winter meerdere tochten naar de Oostzee en naar London: vanuit Heeg leeg naar de Oostzee, vol met paling terug en naar London vol heen, leeg terug. Al moet gezegd: dat leeg terugvaren was niet altijd waar. Er gaan verhalen dat er best wat spullen werden meegenomen, die de douane niet mocht zien.

De Oostzee-comité heeft zich op 11 mei gebogen over het reisschema. Het zou mooi zijn om aan het einde van de reis aan te haken bij Sail Harlingen, dat in 2022 gepland staat van 14 t/m 17 juli. Dat betekent op 4 juli uit Kopenhagen vertrekken. Uitgaande van een tocht van zes weken zal het vertrek vanuit Heeg op zaterdag 4 juni 2022 kunnen plaatsvinden.

Er is door het comité niet alleen gekeken naar het vaarschema, maar ook naar de vereisten, waaraan een schip met de afmetingen van de palingaak voor deze tocht moet voldoen. En dat is weer anders dan voor de reis, die we in 2019 naar London maakten. Het betekent een zeebrief, aanvullende afspraken voor de verzekering, bijzondere aanpassingen voor het schip op dit water (kleine en grotere kluiver, navigatie, kleiner anker en dergelijke). Er is ook gekeken naar de kosten en financiering van deze tocht. Je komt al gauw op een begroting rond de € 50.000. Dat vraagt de nodige zekerheden, om te voorkomen dat we als vrijwilligersorganisatie met deze historische tocht het schip in gaan.

Voor de reis kunnen donateurs meevaren. De eerste week, van 4 t/m 11 juni, zal met eigen vrijwilligers in één keer van Heeg naar Brunsbüttel (het begin van het Kieler kanaal) worden gevaren. Van 11 juni t/m 2 juli vinden de tochten over de Oostzee plaats. Dan kunnen donateurs meevaren voor een weekend of midweek. En de laatste twee weken, van 4 tot 14 juli, is weer een volle reis met eigen vrijwilligers over de Noordzee terug. Wie interesse heeft om mee te varen van 11 juni t/m 2 juli 2022 kan zich alvast melden bij Maarten Stuurman (06-22737789).

Goed om te melden dat er deze zomer op diverse plekken in Heeg de rijke geschiedenis van de palingvangst en handel meer zichtbaar zal zijn. In de evenementenkalender en in het VVV/Beleefcentrum is daar meer informatie over te vinden.

Afgelopen week zijn wij weer verrast door de COOP. De lege flessenactie van het eerste kwartaal van dit jaar was voor de palingaak. Het was aan schipper Rinus Grondsma om de cheque in ontvangst te nemen.

Wij zijn de COOP en de klanten, die aan deze actie hebben meegedaan erkentelijk.

 

 

 

En dan nog dit: het boek over de London-reis ligt te koop bij het VVV/Beleefcentrum, bij De Jong Watersport, De Jong Warenhuis & Drogisterij en in de winkel van Piso Installatiebedrijf. Een zeer lezenswaardig boek over de historie van Heeg en natuurlijk over die prachtige reis, die we in 2019 naar London hebben gemaakt

 

 

 

 

 

 

 

Jozefmarkt

7 juni 2021

Hoewel wij allemaal stonden te popelen om dit jaar weer een Jozefmarkt te organiseren hebben we helaas toch moeten besluiten dat dit voor 2021, gezien alle onzekerheden ten aanzien van de maatregelen, nog niet haalbaar is. We zoeken intussen naar hoe we de volgende editie Jozefmarkt coronaproof kunnen organiseren en hopen jullie allemaal in 2022 […]

Lees het volledige artikel →

Nieuwsbrief It Heechhus

7 juni 2021

De officiële naam van It Heechhûs is Stichting Dorpscentrum Heeg en omgeving. In de statuten van 1990 staat onder meer dat het doel van de stichting is: de instandhouding, het beheer en de exploitatie van het gebouw ten dienste van het totale verenigingsleven van Heeg en omgeving en mocht het voor de gunstige exploitatie nodig […]

Lees het volledige artikel →

Duurzaam Heeg – Deelauto

7 juni 2021

 

Lees het volledige artikel →

St. Jozefschool

7 juni 2021

Koningsspelen groep 3 t/m 8 Dit jaar moesten we opnieuw een alternatieve Koningsspelen voor de kinderen organiseren. Na het succes van de drive-thru van vorig jaar hebben we dit jaar gekozen voor Koningsspelen in het Heempark. Alle kinderen gingen met hun eigen klas langs de verschillende spelletjes in het Heempark waar ze van de leerkracht […]

Lees het volledige artikel →

Gespot rondom Heeg

7 juni 2021

Dit grauwe ganzenpaar toonde de bewoners van de Spinnekop hun 12 pullen tellende kroost. In de 34 jaar dat ik hier woon, heb ik hier nog nooit ganzen in het water aan de Spinnekop gezien. We hebben ze niet weer gezien, en weten dus niet hoeveel er nog zijn. Maar ganzen zijn waakzaam en beschermen […]

Lees het volledige artikel →

Warm Heeg

7 juni 2021

VRAGEN VOOR WARM HEEG STEL ZE GERUST OP email hidden; JavaScript is required OF KIJK OP DE WEBSITE WWW.WARMHEEG.NL Q:      Is het water in het Hegermeer wel warm genoeg om een huis te verwarmen? A: Het water uit het Hegermeer zal de woningen niet rechtstreeks verwarmen. In de zomer wordt warmte aan het meer […]

Lees het volledige artikel →

Heechspanning 2021

7 juni 2021

Afwisselend verzopen we in de regen, verkleumden we in de kou, zaten we in onweers- en in hagelbuien. En toen was het Hemelvaartsdag en de lucht brak open. Om elf uur konden we de laatste zaken doornemen in het zonnetje. Dit was het perfecte Heechspanningsweer. Het was alleen niet echt weer om vanuit de huiskamer […]

Lees het volledige artikel →

Examenroosjes

7 juni 2021

Schoolexamens gedaan!! “Sakke of slagge, de roas fan ’e jeugdrie hast fertsjinne” ! Jullie laatste schooljaar in deze rare en onzekere coronatijd. Veel online lessen, elkaar (bijna) niet kunnen ontmoeten op school. Onder deze omstandigheden toch de moed vinden om er het beste van te maken is heel knap! Of je nu bent geslaagd of […]

Lees het volledige artikel →