Schoolreisje St. Jozefschool naar Nemo-Amsterdam

Op vrijdag 18 mei zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 op schoolreis naar Nemo in Amsterdam geweest. Om kwart over 8 kwamen de kinderen op school en pas toen werd bekend gemaakt door de meesters en juffen waar we dit jaar naar toe gingen. Enthousiast stapten de kinderen allemaal de bus in, op weg naar Amsterdam. Gelukkig was het toen nog niet heel druk op de weg waardoor we om half 11 in het science-museum aan kwamen.

Daar werden we ontvangen door de mensen van Nemo en kregen we een uitleg. De kinderen van groep 3 t/m 5 gingen in kleine groepjes door het museum; de kinderen van groep 6 t/m 8 gingen als grote groep op pad.
In Nemo kun je veel leren over heel veel verschillende onderwerpen van de
wetenschap. Het is een plek waar je kunt lezen, spelen maar ook proefjes kunt doen.
Aan het eind van het bezoek gingen we ook nog naar het dak van het museum waar je een prachtig uitzicht hebt op Amsterdam.

Om kwart voor twee waren we weer terug bij de bus waarna de buschauffeur de navigatie zette op Schoorl. Helaas was het toen wel druk op de weg en regelmatig stonden we even vast in een file. Uiteindelijk kwamen we aan bij de klimduin van Schoorl. Iedereen wilde zo snel mogelijk de bus uit om de duin te kunnen beklimmen maar wat is ie stijl!!
Veel kinderen hebben de top gehaald en sommigen zelfs een aantal keer. Het werd een heerlijk uurtje rennen en spelen in het zand. Het bezoek in Schoorl werd afgesloten met een welverdiend patatje.
Door de aanhoudende drukte en de iets vertraagde patatuitgifte kwamen we moe maar voldaan, bevroren als beelden, wat later aan in Heeg waar de ouders, nieuwsgierig naar onze verhalen, op ons stonden te wachten.
Het was een zeer geslaagde dag met een super team aan begeleiders. Een dag om te onthouden.

Hy wie in man mei in kwatte achternamme, de Bock hjitte hy, en dat is no tefallig ek de namme fan in mantsje geit, dy neame se ek in bok.
No hie de Bock ek wol wat mei bisten, hy gie earder de boer op om dêrfoar de kreupele kij de poaten te bekappen, en skiep út de wol knippe. Self hie de Bok ek in pear skiep, dy by buorman boer Bouma op de pôle rûnnen, dy skiep koe hy melke, dan hie hy wat molke foar thús, ek foar de kofje. Dêrtroch kaam de Bock regelmjittich efkes by boer Bouma yn it bûthús dêr wie it wol smûk, en dêr koe hy ek wolris in praetsje kwyt, en hy mocht der ek wol oer ien foar de gek te hâlden. No moast hy it boerefeintsje efkes foar it lapke ha.
Hy sei Bernard ik ha hjir in stokje wolst do der efkes op stean gean? Bernard socht der neat achter, en it wie foar him ek gjin grutte muoite en die dat dan mar, doe sei de Bock leitsjend sjoch in aap op in stokje.
Doe fielde Bernard him beetnommen, en hy hat der lang oer neitocht om de Bock werom te pakken. En safolle dagen letter, de Bock wie wer yn it bûthús, doe hie Bernard in tou en hy sei tsjin de Bock wolle jo dit ein fan it tou efkes fêst hâlde? No de Bock seach gjin beswier en pakte dat ein tou beet. Doe moast Bernard leitsje, en sei, no ha ik de Bock oan ‘t tou! Dat foel by de Bock ferkeard, dy rûn lilk it bûthús út, mar foar Bernard wie it ien gelyk.

Dit lies ik yn in dikke map fan Heech fan Alds, sa wie dit in keer opskreaun troch frou B. v.d. Heide-Hulsinga.

F.K.

Uit het archief van Stichting Heech fan Alds

8 juni 2018

25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina Ter gelegenheid hiervan was er feest in Heeg op 12 en 13 september 1923. Op pagina 3 van het programmaboekje lezen we: ‘Feestelijkheden op Woensdag 12 Sept. 1923. 81/2 uur. Opening der feesten door KLOKGELUI. Aankondiging van de herdenking van het Regeerings Jubileumjubileum onzer geëerbiedigde Koningin, H.M. Wilhelmina aan […]

Lees het volledige artikel →

Yippee kleinschalige kinderopvang (KDV)

8 juni 2018

Allereerst heten we Benjamin van harte welkom bij Yippee. Veel plezier bij ons! En hebben we afscheid genomen van Jilles, veel plezier op de basisschool! In de meivakantie hebben we veel dingen gedaan. We zijn veel naar buiten geweest, het was prachtig weer! Spelen in de zandbak, racen op de fietsen, voetballen en rennen in […]

Lees het volledige artikel →

Duurzaam Heeg

8 juni 2018

Geweldige opbrengst zonnepanelen in Meimaand voor Heeg Opwek 1 De zonnepanelen van Coöperatie Heeg Opwek 1, het eerste zonnedak van Duurzaam Heeg op de loodsen van Ottenhome, draaien overuren in deze zonnige meimaand. Alleen al in de eerste 17 dagen van mei werd maar liefst 7.100 kW aan elektriciteit opgewekt. Dat is voor een meimaand […]

Lees het volledige artikel →

Wat goed: Beleef Heeg !!

8 juni 2018

Een tijdje geleden kregen we allemaal een aankondiging op de deurmat dat er een BELEEF HEEG shop deze zomer van start gaat! Reuze spannend natuurlijk. Ook de VVV gaat verhuizen. Natuurlijk moeten we daar meer van weten!! Ik praat met Abe Valkema van onze VVV. Hij gaat zogezegd naar de overkant verhuizen… Maar zo simpel […]

Lees het volledige artikel →

WSH Nieuwsbrief

8 juni 2018

WSH Nieuwsbrief Het seizoen is in volle gang. De jeugdtrainingen en jeugdlessen zijn elke dinsdag en donderdagavond. De avondwedstrijden zijn weer bezig, zeillessen voor volwassenen worden gegeven en de Jeugdcombi is net achter de rug. Deze zomer hebben we een paar leuke evenementen. Hou de website in de gaten voor meer informatie: www.wsheeg.nl Avondwedstrijden 2018. […]

Lees het volledige artikel →

Jaarvergadering PBH

8 juni 2018

18 April 2018 was de jaarvergadering van PBH. De vergadering is dit jaar goed bezocht. Belangrijkste gespreksonderwerpen; Bestuurs wissel: aftredende leden, Douwe vermaning(penningmeester) Hans Ringnalda(voorzitter), aantredende leden Esther Visser vd Wal algemeen bestuurslid, Helga Kooystra (penningmeester), overname voorzittershamer John van Velden(zittend lid). Financieel jaarverslag; PBH heeft het jaar met een positief resultaat afgesloten. (inzichtelijk via […]

Lees het volledige artikel →

Lege flessen-inzamelactie

8 juni 2018

Lege flessen -inzamelactie t.b.v. Fierljepevenement voor kinderen met diabetes Op vrijdagmiddag 8 juni 2018 komen de kinderen van groep 8 van basisschool It Wrâldfinster bij u aan de deur om lege flessen in te zamelen voor het Fierljepevenement in IJlst dat op 1 juli georganiseerd wordt voor kinderen met diabetes. De kinderen komen tussen 12.30 […]

Lees het volledige artikel →

Heech en Alpe d-Huez

8 juni 2018

Ik woon inmiddels het grootste deel van mijn leven niet meer in Heech, maar het blijft altijd wel trekken. Als ik bij mijn ouders langskom is de Sylboade dan ook vaste prik om weer even in één keer bij te lezen. En je zou kunnen zeggen dat ik een zelfde soort band heb met een […]

Lees het volledige artikel →