Waarom wordt men lid van de plaatselijke uitvaartvereniging “De Laatste Eer Heeg “ ?

2 maart 2011

in Overig nieuws

De uitvaartvereniging “ De Laatste Eer Heeg” is begin vorige eeuw ontstaan uit burenplicht.

In de loop van de jaren is veel veranderd; wat altijd hetzelfde is gebleven, is de verzorging van een uitvaart van leden op de meest waardige wijze, in overeenstemming met hun wensen en zonder winstoogmerk. Wij verdienen niet aan onze leden. De praktijk wijst uit dat de nabestaanden het “eigene” van de vereniging en de manier waarop invulling wordt gegeven aan de uitvaart, erg waarderen. Inwoners van Heeg kunnen lid worden van “De Laatste Eer Heeg”.  Leden die verhuizen kunnen gewoon lid blijven.

De leden ( vanaf 18 jaar) betalen een jaarlijkse contributie van € 7,=. Kinderen tot 18 jaar (van leden) zijn gratis lid. Is een van de beide ouders lid van de vereniging, dan zijn de kinderen voor 50% lid. Op latere leeftijd lid worden is ook mogelijk, maar dan is wel inschrijfgeld verschuldigd of men heeft als nieuw lid zonder inschrijfgeld recht op een bepaald percentage van de dan geldende ledenkorting.

De ledenkorting, als een lid komt te overlijden, wordt in mindering gebracht op de eindafrekening. Deze bedraagt heden € 400,=. Wordt de uitvaart van een elders wonend lid door een andere vereniging of organisatie verzorgd, ook dan wordt de ledenkorting op de eindafrekening in mindering gebracht. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

Vaak wordt de vraag gesteld: “Waarom is het nuttig om lid te worden van de uitvaartvereniging”?

Zoals bovengenoemd is onze vereniging een vereniging zonder winstoogmerk, dat wil zeggen in vergelijking met commerciële uitvaartondernemingen en verzekeringen worden er andere tarieven gehanteerd en dat kan buiten de ledenkorting een voordeel geven tussen € 1000,= en € 2000,= op de totale kosten van een uitvaart. De totale kosten van een uitvaart bedragen momenteel gemiddeld tussen de drie- á vijfduizend euro, afhankelijk van de gebruikte diensten en uitvoering van de uitvaart (exclusief kosten graf en grafmonument). Er zijn echter prima mogelijkheden tot het bijverzekeren via een uitvaartverzekering. Hierover kunt u bij onze vereniging informatie verkrijgen.

De uitvaartvereniging “De Laatste Eer Heeg” streeft naar kwaliteit, integriteit en gedegen zorg voor de overledene en de nabestaanden. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen maar houden ook zeker oude tradities in ere. Onze ervaren en gediplomeerde uitvaartverzorger, de heer M. Heslinga, is bekend met de plaatselijke gebruiken en rituelen. Hij verzorgt de uitvaart rustig en vakkundig, met oog voor details en grote betrokkenheid bij de nabestaanden. Uiteraard staan daarbij úw wensen centraal. Hij staat dag en nacht klaar om u met raad en daad terzijde te staan na het overlijden van een dierbare.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met onze bode, de heer M. Heslinga, tel. 06-53777753, of penningmeester, Suzan Zijlstra, tel. 443268.