It Wraldfinster

7 december 2011

in It wrâldfinster

Na de herfstvakantie stonden er weer vele activiteiten op het programma.

Nationale Schoolontbijt

Nationaal Schoolontbijt

Dinsdag 1 november hebben we met alle kinderen op school heerlijk ontbeten. In alle lokalen stond het ontbijt klaar, klaargezet door de meesters en juffen. De kinderen konden aanschuiven en gezellig met elkaar ontbijten. Het ontbijt werd gesponsord door bakkerij IJpma en slager Wierda.

Viering groep 2 en 6

Donderdag 3 november mochten de groepen 2 en 6 optreden voor de ouders, pake’s en beppe’s. Liedjes, toneel, playback en nog meer…….. Het was een gezellig uurtje.

Uurcultuur

In het project “Uurcultuur”maken leerlingen van het basisonderwijs kennis met verschillende vormen van podiumkunsten, zoals dans, theater of muziek. Op donderdagmiddag 10 november kwam voor de groepen 3 en 4a het theaterprogramma “De Citadel”met de voorstelling “De witte slang”op It Wraldfinster. Het was gebaseerd op een sprookje van Grimm.

Inloopochtend

Op donderdag 10 november waren de ouders weer welkom om even een deel van het ochtendprogramma mee te maken in verschillende groepen.

Schaatsen en Zwemmen voor Water 2011

Omdat ieder kind recht heeft op veilig (drink)water organiseert Plan dit jaar voor de 12e keer de landelijke scholierenactie Schaatsen en Zwemmen voor Water, voor kinderen in Afrika. Want voor miljoenen Afrikaanse kinderen is veilig water niet zo vanzelfsprekend als voor ons. Plan gaat daar samen met onze school iets aan doen door te gaan schaatsen voor water! Schaatsen en Zwemmen voor Water gaat dit jaar weer van start, van 7 tot 18 november! In het kader van de tweejaarlijkse landelijke scholierenactie van Plan gingen op donderdag 10 november 85 kinderen van ‘it Wrâldfinster’ uit de groepen 5 tot en met 8 naar Thialf om te schaatsen voor veilig drinkwater voor hun leeftijdsgenootjes in Afrika. Dit deden onze kinderen op donderdagmiddag 10 november van half drie tot half vier. Zij lieten zich daarbij per geschaatst rondje sponsoren door familie en vrienden, buren en kennissen. In de aanloop naar de actie leren de kinderen over drinkwaterproblematiek, wereldwijd en in Afrika. De opbrengst van de actie komt dit jaar ten goede aan een groot (drink)waterproject in Mali.

11 november is de dag

Trots als een pauw met hun zelfgemaakte lampion langs de deuren. Enthousiast zingend bij de deuren langs om de tas zo vol mogelijk te krijgen met snoep.

10-minutenavonden

Dinsdag 15 en woensdag 16 november hadden de ouders de mogelijkheid om op school te komen om met de meesters en juffen te praten over de leerresultaten van hun kinderen.

Vol verwachting klopt ons hart…… Maandag 5 december mochten we Sinterklaas en zijn pieten op school verwelkomen.

Kerstviering

Donderdag 22 december vieren we Kerst. We hebben die dag twee vieringen. Voor de groepen 1 t/m 4 is de kerstviering ’s middags om 16.00 uur. ’s Avonds om 19.00 uur is de kerstviering voor de groepen 5 t/m 8. De kerstvakantie is van 24 december 2011 t/m 8 januari 2012. Allemaal Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toegewenst.