Concert Willekoar met veel variatie.

13 april 2015

in Willekoar

Willekoar

Willekoar


Zondagmiddag 19 april vindt er een bijzonder concert plaats met een zeer gevarieerd programma. Het wordt gehouden in de RK kerk van Heeg vanwege de prachtige akoestiek en mooie ambiance.

Willekoar bestaat al weer 20 jaar en nog altijd staat de ‘wille’ voorop. Drieëndertig dames en heren repeteren om de week op de vrijdagavond in It Heechhús. Muziek uit alle delen van de wereld en van verschillende genres staan op het repertoire.
Onder leiding van onze dirigente Louiza Saitova zal het Willekoar diverse nieuwe werken ten gehore brengen, o.a. een prachtig Russisch zigeunerlied.
Dit seizoen wordt het koor versterkt door een vaste pianist. Wij zijn erg ingenomen met Filip Dupalo, hij zal diverse nummers begeleiden. Op het repertoire staan ook enkele Afrikaanse nummers welke worden begeleid door Hans Andringa op de djembé.

Een instrumentaal intermezzo wordt verzorgd door Jildou Vellinga op trompet en Filip Dupalo op piano. Zij hebben speciaal voor dit concert een Carmen Fantasie ingestudeerd. Verschillende stukken uit de beroemde opera van Bizet zijn in deze fantasie verwerkt. De combinatie van trompet en piano komt niet vaak voor in de klassieke muziek.

Er staat er nog een instrumentalist op het programma. Nabiel Neaimi is vanuit Irak naar Nederland gevlucht. Deze cellist heeft in Irak het conservatorium gedaan en aldaar in grote zalen gespeeld. Nu wil hij graag zijn beroep als muzikant in Nederland weer oppakken. Zeer waarschijnlijk staat iets van Bach op zijn programma.

Koarbizznizz

Koarbizznizz

En dan treedt er nog een gastkoor op deze middag: Koarbizznizz. In het voorjaar van 2006 is dit vocaal ensemble opgericht door dirigent Siebren Kramer (o.a. voormalig dirigent van het Willekoar). Het ensemble bestaat uit 11 geoefende amateurzangers en –zangeressen uit diverse Friese windstreken.
Koarbizznizz onderscheidt zich met name van andere ensembles door te kiezen voor een mix van verschillende muziekperioden en -stijlen. De oorsprong van de muziek varieert in alle gevallen van renaissance tot hedendaagse close harmony en poparrangementen. Koarbizznizz heeft inmiddels een breed a capella repertoire: van Purcell tot Whitacre en van Bach tot Bremer.

Het concert begint om 15.00 uur en de entree bedraagt slechts € 5,– (kinderen basisschool gratis).

                                                   TIGE WOLKOM !!