Uit het archief van St. Heech fan Alds

9 juni 2016

in Heech yn't ferline

Heeg – ± 1925 – Harinxmastrjitte –

Rechts de R.K. lagere school, gebouwd in 1921. In het midden de tuin met het mooie prieeltje van dokter Douwe J. de Witte. Tegenwoordig wordt de tuin als parkeerplaats gebruikt. Daarvoor heeft het nog ± 12 jaar dienst gedaan als dorpstuin. Op de plaats van het prieeltje ligt nu een brug over It Sypke die toegang geeft naar De Pharshoeke. Enige tijd terug is de overbodig geworden R.K. school afgebroken.

 

hva 2Heeg – ± 1935 – Harinxmastrjitte –

Bloemist Jongstra zittend onder een markante boom in de tuin van dokter De Witte. Links zien we de woning van het R.K. schoolhoofd, welke eerder eigendom was van Weduwe Hendrik Bonekamp, later van Bauke Annes Visser, die na te veel in Duitse marken gespeculeerd hebbende, zich gedwongen zag het huis met grote tuin publiek te verkopen en kwam zodoende in het bezit van het R.K. kerkbestuur die in de tuin de nieuwe school liet bouwen.

 

Heeg – ± 1956 – Harinxmastrjitte –

Op initiatief van Plaatselijk Belang Heeg werd in 1956 de tuin van dokter De Witte omgevormd tot een wandelparkje c.q. dorpstuin. Op de plaats van het prieeltje kwam de muziektent. Zoals op de foto is te zien werd er ook ruimte gemaakt voor een aantal parkeerplaatsen bij de ingang aan de kant van de Harinxmastrjitte.

Heeg – ± 1956 – Harinxmastrjitte –

Op de foto is Evert Gerritsma bezig met onderhoudswerkzaamheden in het wandelparkje c.q. dorpstuin, voorheen de tuin van dokter De Witte. Links is nog een klein gedeelte van de muziektent zichtbaar en rechts de R.K. lagere school. In 1968 hebben Plaatselijk Belang en de winkeliersvereniging er voor gezorgd dat het geheel een parkeerterrein is geworden met een brug over It Sypke naar De Pharshoeke.

Een pasfoto van dokter Douwe Jans de Witte (*21-01-1868 – †23-02-1957). Hij was getrouwd met Cornelia Maria Kurpershoek (*17-09-1873 – †22-07-1961). Beide zijn begraven op het kerkhof bij de Hervormde kerk in Heeg. Dokter De Witte was huisarts te Heeg van 1898 – 1947 en was bijna 80 jaar toen hij eind 1947 werd opgevolgd door dokter Doede Ferwerda.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuist-heden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

 

Tip:

Op www.dorpsarchieven.nl is onze website te vinden. De site is nog in opbouw maar in de komende tijd zult u er steeds meer foto’s en documenten kunnen bekijken. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

 Let op! Gooi niet zomaar weg!
Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s e.d. die voor de vastlegging van de historie interessant zijn, neem dan contact met ons op.
U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar we kunnen ook m.b.v. een scanner er een digitale reproductie van maken.

Info:
Kees de Jong
Jan Hettinga
Piet van der Bank
Piet Vlas