Ho! Net yn ‘e kliko!

13 september 2016

in Overig nieuws

252 deelnemers

Het aantal campagnedeelnemers blijft maar groeien: we zijn deze zomer de 250 gepasseerd. Met 252 deelnemers zitten we nu op 28 % van alle huishoudens in ons dorp, een prachtig aantal! Maar het mag natuurlijk nog veel meer worden.

 

25 % minder restafval

Er komt steeds minder afval in onze grijze containers te zitten. Of we het doel van 25 % minder restafval gaan halen, is nog even afwachten. Na de zomer gaat de gemeente nog één keer meten. Om een goed beeld van het gemiddelde aantal kilo’s restafval per container te krijgen roepen we iedereen op om wel elke 2 weken de grijze container aan de weg te zetten, ook al zit daar bijna geen afval in. Juist de minder volle containers laten immers goed zien dat we minder restafval produceren!

September: afsluiting en stokje doorgeven

Tijdens Heech yn’t Findel in 2015 zijn we gestart met de campagne, tijdens Heech yn’t Findel in 2016 sluiten we hem weer af. In de volgende Sylboade kunt u daarover meer lezen. We hopen dan ook alle resultaten goed op rij te kunnen zetten. Het is in ieder geval nu al duidelijk dat de campagne zo’n succes is dat een aantal andere dorpen hem ook gaat uitvoeren. Ze nemen het stokje over van de vier pilotdorpen (waaronder Heeg) en starten in september met de voorbereiding. Ook een zorginstelling is met Ho! Net yn’e Kliko! aan de slag gegaan en start in september met een campagne.

En de winnaars van de laatste maanden zijn…….

….nog een verrassing! In de volgende Sylboade meer hierover.

Zes afvalsoorten Net yn’e Kliko

In het informatieblad hiernaast staan alle afvalsoorten die we niet meer in de grijze container moeten gooien nog eens op rij. Alleen al door deze afvalsoorten beter gescheiden weg te gooien kunnen we makkelijk ons doel van -25% halen.
Volgens de tips van onze deelnemers blijkt het scheiden van afval altijd wel iets beter te kunnen, bijvoorbeeld:

  • door verpakkingen wat beter uit elkaar te halen en te scheiden,
  • ook kapotte kleding/textiel in de textielcontainer te doen,
  • toch maar àlle glazen potjes naar de glasbak te brengen,
  • maaltijdresten ècht in de groene container te gooien,
  • inktcartridges in de doos van Stichting Aap te doen,
  • te zorgen dat in de slaapkamer-prullenmanden geen papier en fruitresten terecht komen.

Plastic, Metalen en Drankkartons

Hoe zit het ook alweer met Plastic, Metalen en Drankkartons? Deze afvalsoorten mogen in Friesland WEL in de restafvalcontainer/sortibak. Afvalverwerker Omrin haalt deze afvalsoorten ná inzameling uit het afval en zorgt voor recycling.kliko