Willekoar en Kompaenenkoor in concert…

17 juni 2017

in Willekoar

Op vrijdagavond voorafgaand aan het concert is het maar weer afwachten wie er allemaal komen opdagen. Het Willekoar is qua bezetting, zowel dames als heren, aardig geslonken. Dit vanwege diverse redenen: gezondheid, studie en frije fûgels dy sa no en dan de wrâld ferkenne wolle. Bij de sopranen was Elly van de Reinbôge uit Woudsend bereid om versterking te bieden. Probeer er als dirigente maar eens wat goeds neer te zetten met al die eigenheimers. Petje af voor onze dirigente Louiza Saitova en ook voor het bestuur Willekoar, vooral Riet Bergstra heeft heel wat gemaild over en weer!!!

Deze vrijdagavond beginnen we pas om 21.00 uur, omdat onze pianist Filip Dupalo door Durk Bergstra in Heerenveen van de trein gehaald moet worden. Filip studeert aan de TU in Delft, nee niks geen conservatorium, maar auto’s ontwerpen dát is het… Deze avond gaat werkelijk alles mis, Louiza ’s gezicht spreekt dan ook boekdelen!!! We gean nei hûs mei: ‘de kop d’r foar snein, we gean d’r foar, it komt wol goed…’

Zondagmiddag in de St. Jozefkerk kunnen we nog even inzingen en met het Kompaenenkoor ’t Skip sûnder roer de gezamenlijke nummers  nog  oefenen. Maar voor dirigent Harm van der Meer voelt het echt als een skip sûnder roer als het  keyboard weigert. Coby Bouma-A. belt haar man Jan,  is niet te bereiken, ‘sil wol yn ’e tún wêze’. Durk B. en Coby stappen dan in de auto om het keyboard van haar zoon te halen. Harm van der Meer is mede door zijn ziekte (Parkinson) helemaal uit zijn doen en wil het programma omgooien.

Voorzitter Meike van de Kompaenen heet iedereen hartelijk welkom en deelt het publiek mee – de kerk zit vol !!! – dat anders dan het programma boekje aangeeft het Willekoar de spits afbijt. Het Willekoar heeft een breed repertoire:  Friese, Engelse en Russische liedjes, maar ook een Hongaars en een Spaans liedje staan voor deze middag op het programma. Coby Bouma-A. kondigt op originele wijze de nummers aan. Mooie ingetogen nummers als o.a. Tibie Paiom, The Scarlet Tide en Hallelujah, vrolijke nummers als o.a. Un Poquito Cantas (Spaans) en Pandur (Hongaars). Met een swingend nummer als Da doo ron ron laat Filip ons genieten van zijn weergaloos pianospel, wat kan die jongen spelen!

Ook het Kompaenenkoor heeft Friese en Engelse nummers maar ook een Kroatisch lied op het repertoire staan. Harm van der Meer, echt een gedreven dirigent, weet ondanks zijn handicap, zijn mannen  op te zwepen, de fonken spatte der by tiden ôf! Mooie nummers als o.a. het Kroatische Plovi en het door een koorlid (inmiddels overleden) zelf geschreven lied  Hynsteblom doen wat met je. Ook door de mooie solo’s van een van de Kompaenen en de dame die enkele nummers begeleidde met prachtig fluitspel was het een genot om naar dit koor te luisteren.

Als afsluiting zingen het Willekoar en de Kompaenen samen de prachtige nummers  ‘jou ús in dream, o Hear’ en ‘Shaking of the sheets’. Wol in bysûndere kombinaasje… Tot slot bedankt Trijnie Veenstra, voorzitter Willekoar, alle aanwezigen en worden de dirigenten en de pianist door Riet en Karin in de bloemetjes gezet. ‘Wat een fijne middag was het’, kregen we van de vele bezoekers te horen.

Namens Willekoar en Kompaenenkoor nogmaals dank dat jullie er waren!!!

Wij als Willekoar kunnen nog nieuwe leden, zowel mannen als vrouwen, gebruiken!

Mariet Swart