Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

17 april 2018

in Foto's, Heech fan Alds, Heech yn't ferline

25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina

Ter gelegenheid hiervan was er feest in Heeg op 12 en 13 september 1923. Er werden o.a. een optocht, kinderspelen, ringsteken en een gondelvaart georganiseerd.

 

Praalwagen ‘Flora’

Om de kinderen het verzorgen van bloemen en planten bij te brengen werd in 1923 in Heeg de vereniging ‘Floralia’ opgericht. (Flora is de koningin van bloemen en voorjaar, Floralia de feesten tot haar eer). Er werd meteen meegewerkt aan de viering van het regeringsjubileum door met een praalwagen deel te nemen aan de optocht. Voor op de wagen, met de teugels in haar handen, zit Jetske van der Bank.

Nijedyk – Kinderspelen

Op woensdagmiddag 12 september 1923 begonnen om 13:00 uur de kinderspelen voor meisjes en jongens op het feestterrein naast de boerderij van Jelle Bouma (nu fam. K. Bakker). Afhankelijk van de leeftijd werden de deelnemers ingedeeld in één van de 7 groepen met elk drie verschillende spellen. Op de foto rechts jongens van 10 jaar uit groep V bezig met spel 2: Wedloop met hindernis.

De Syl – 1923 – Optocht

Op 13 september om 13:00 uur aanvang van de volkspelen met o.a. het ringrijden met paard en rijtuig. Prijzen voor de meeste ringen en voor het schoonste geheel, bestaande in luxe voorwerpen. De dame is verplicht de ringen te steken. Deelnemers aan het ringrijden worden beleefd verzocht met hunne bespanning zoveel mogelijk mede te doen aan den optocht welke des morgens wordt gehouden aldus het programma-boekje.

De Syl -1923 – Gondelvaart

Gondelvaart op 13 september ’s avonds van 8–9 uur: De deelnemende vaartuigen worden getrokken door eene stoomboot waarop zich de muziek en het feestcomité bevindt. Opstelling Wegsloot. Route: Zijl, rondom het Schar, terug naar de Zijl. Deze gondel is gemaakt door door fam. Hendrik Michels de Jong. De gondel stelt de Waterpoort van Sneek voor. De familie won hiermee de eerste prijs.

 

1923 – Het feestcomité ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum

Voorste rij v.l.n.r.: 1. Auke Lankhorst, 2. pastoor W.F.A. Overmeer (penningmeester), 3. meester J. Nauta (voorzitter), 4. meester S. van der Werf (secretaris), 5. dominee G.M. van Rennes, 6. meester C.W. Caspers. Middelste rij v.l.n.r.: 7. notaris K.H. (Hero) Mulder, 8. dokter G. Bruins, 9. Fedde van Dam, 10. Mebius Hettinga, 11. Durk J. Reijenga, 12. Klaas Gerritsma, 13. Durk van der Werf, 14. Jelle Bouma, 15. meester W. Gaastra, 16. Tamme L. de Vries. Achterste rij v.l.n.r.: 17. dominee J.P. van der Pol, 18. Tjeerd Rudolphi, 19. Pieter Schuurmans, 20. Herman van der Hoff, 21. Franke van Netten, 22. Jan van Veen.

Op de foto ontbreken: 23. Nico Lankhorst, 24. H.P. Wesselius, 25. Tj. Geerlings.

De foto is genomen in de gymnastiekzaal van de R.K. school.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom:  email hidden; JavaScript is required

Tips: Op www.dorpsarchieven.nl is onze website te vinden. De site is nog in opbouw maar in de komende tijd zult u er steeds meer foto’s en documenten kunnen bekijken. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken. Let op! Gooi niet zomaar weg!

Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken.

Info:             Kees de Jong,  Jan Hettinga,  Piet van der Bank en Piet Vlas