Opbrengst lege flessen-inzamelactie

14 juli 2018

in Goede doelen

De kinderen van groep 8 van basisschool It Wrâldfinster hebben op vrijdagmiddag 8 juni een bedrag van € 192,00 opgehaald aan lege flessen. Een geweldige opbrengst! We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. In het septembernummer van de Sylboade, zullen we verslag doen van het Fierljepevenement in IJlst, dat op 1 juli plaats zal vinden.

Jaap, Jitske en Hendrik Jacob Krol