Tentviering Findelierdagen

14 juli 2018

in Findelierdagen

Tentviering 2 september

Ook dit jaar organiseren de gezamenlijke kerken van Heeg weer een tentviering tijdens de Findelierdagen. De viering wordt gehouden op zondag 2 september aanvang 09.30 uur in de feesttent op het terrein van de passantenhaven Heegerwâl. Het thema van de viering is: ‘van de wal in de sloot en omgekeerd’. De drek-race zal hierbij een verbindende rol hebben.

Voorgangers in de dienst zijn pastor Lucas Foekema en ds. Annelieke Warnar-van den Berg. Verder kunt u genieten van de muzikale zangtalenten van Nynke Gijsen. Er is nevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Na de dienst staat de koffie/fris en cake klaar en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Van harte welkom en tot ziens op 2 september.

Namens de commissie ‘tentviering’ van de gezamenlijke kerken in Heeg