Veiling VV Heeg

14 juli 2018

in Aankondigingen, vv heeg

Beste dorpsgenoten/ vrienden van VV Heeg

In 1947 verhuisde de v.v. Heeg naar de huidige locatie aan de Skatting. Slechts één speelveld was er en voor het omkleden maakten de voetballers in het begin gebruik van het schaftlokaal van de nabij gelegen zuivelfabriek.

Later kwam het kleedgebouw, bestaande uit twee kleedkamers. In 1978 werd het gebouw uitgebreid naar vier kleedkamers en kwam er een bestuurskamer. Tevens werd dat jaar een keet uit Boazum op de kop getikt, die in Heeg opnieuw werd opgebouwd en als kantine fungeerde. Het bouwproject werd daarmee afgerond en betekende een verrijking voor de club. De kantine heeft duidelijk een functie bij de plaatselijke voetbalvereniging en behoort, net als de kleedkamers en het “ballenhok” bij het sportcomplex van de v.v. Heeg. Helaas is de huidige kantine aan vervanging toe en voldoet het kleedgebouw niet meer aan de eisen van deze tijd. Vandaar dat de v.v. Heeg gestart is met nieuwbouwplannen.

Steun de v.v. Heeg bij de veiling ten behoeve van het nieuwe clubgebouw! Voor meer informatie over de veiling en een recent overzicht van de kavels kunt u de site van v.v. Heeg bezoeken; http://www.vvheeg.nl/

Om deze te kunnen realiseren zullen er diverse acties worden gehouden.  Er is al een mooi  bedrag opgehaald.  Om nog meer eigen middelen te realiseren wordt er op 14 juli a.s een veiling georganiseerd met mooie kavels die ons ter beschikking zijn gesteld door diverse bedrijven, en door iedereen die de VV Heeg een warm hart toedraagt.

Wij zien u graag op de Veiling van v.v. Heeg op zaterdagmiddag 14 juli a.s.  vanaf 17.00 uur in de tent op het voetbalterrein.

Het bestuur van v.v. Heeg