Een turbulente zomer voor de palingaak

13 september 2018

in Palingaak

Zomer 2018 zal in onze herinnering blijven. Met het overlijden van Willem O. Santema op 24 juli verliezen ook wij als vrijwilligers van de palingaak een markant persoon. Hij heeft veel voor ons betekend, zeker in de tijd van de eerste plannen en de opbouw van het museum De Helling. Hij leerde ons de verhalen over de geschiedenis van de palinghandel en Heeg te vertellen en spanning/diepgang te geven. Zijn boekje ‘Heeg en de palinghandel op London’, dat in 1999 voor de tweede maal werd gedrukt, is toe aan een derde. Bij de begrafenis van zijn vrouw stond haar foto op de aak. Bij zijn overlijden stond de begrafenisstoet een moment stil bij de aak, die als eerbetoon aan hem speciaal aangemeerd lag.

De zomer was ook om andere redenen turbulent. Er is veel gevaren. Heel veel gevaren zelfs. En dat is natuurlijk prima. De dinsdag- en donderdagvaarten waren steeds overboekt. We hebben aan diverse evenementen deelgenomen. De Houtvaert van Dokkum, via Leeuwarden, Grou aan IJlst in het kader van de Culturele Hoofdstad was zo’n evenement, waar we veel bekijks hadden. ‘Terug naar Heeg’ was natuurlijk voor Heeg een groots gebeuren. Onze taak was Karin Bloemen naar het podium te varen. Jammer genoeg ging dat op het laatste moment niet door, alle goede voorbereidingen ten spijt. Nuttig was weer onze symbolische functie bij ‘paling over de dijk’, een jaarlijks terugkerend evenement ter bevordering van duurzaam beheer van onze paling. Begin augustus was de aak het admiraalschip bij het afnemen van de vlootschouw in Enkhuizen ter gelegenheid van 50 jaar Botterbehoud. De tocht over het IJsselmeer er naartoe, het eve-nement zelf als de terugtocht heeft geleid tot nieuwe vrijwilligers, versterking van de teamgeest en het verlangen naar de reis volgend jaar naar London. En natuurlijk hebben er deze zomer ook diverse vaar-tochten voor ‘feesten en partijen’ plaatsgevonden. Hoe mooi ook, het vergt veel van de toch nog steeds beperkte groep vrijwilligers. Ook deze keer weer een oproep aan eenieder, die zich fit genoeg vindt om ons team van vrijwilligers te ver-sterken. Mocht je interesse hebben: elke zaterdagochtend rond 10.00 uur wordt op de palingaak, aangemeerd in het hart van ons dorp aan De Syl, de  koffie gedronken.

In de volgende Sylboade zullen we weer ingaan op de verdere voorbereidingen voor London.