It Wraldfinster

21 oktober 2018

in It wrâldfinster

 Het begin van het schooljaar

Op maandag 3 september is de school weer begonnen en op dinsdag 4 september hebben de juffen de rap:” de school gaat weer beginnen” aan de kinderen laten horen. De school gaat weer beginnen dus we zijn weer bij elkaar het wordt, als ‘t effe meezit,  vast een oergezellig jaar er is in de vakantie inspiratie opgedaan ja, de tank is lekker bijgevuld, we gaan er tegenaan!!!

De kinderen kregen aansluitend een toneelstukje te zien over hoe we met elkaar moeten omgaan. Meester Willem besprak  aan de hand van de Kanjerpetten hoe het gedrag van de leerlingen moet zijn. Daarna  gingen de kinderen de kei die ze van vakantie hadden meegenomen in kleine groepjes  mooi versieren en ze gingen vertellen waar zij een kei in zijn. Het werden prachtige gesprekjes geleid door de oudste kinderen uit groep 7 en 8.

Gouden weken

De eerste weken proberen we op school een fijne sfeer te creëren door allemaal sociale- en kennismakingsspelletjes met elkaar te doen.  Zo beginnen we met elkaar aan een “happy new schooljaar”. Mensenmuur……..Blinde stoelcirkel…….Transportband……Levende knoop…….Blind leiden…… allemaal spelletjes voor de groepsvorming.

 

Sportieve juf!

Juf Barber van groep 8 heeft met groot succes de drekrace in Heeg afgelegd op zondag 2 september!  Ze ging door water, drek en bagger. Juf Barber vond het fantastisch en ook een erg mooie race !

 

Zonnebloemwedstrijd

De winnares van de zonnebloemwedstrijd was Maeike . De hoogte van de zonnebloem was maar liefst 3 meter en 53 cm! Juf Jildau en juf Anneke hebben heel veel fietstochtjes gemaakt en diverse zonne-bloemen gemeten en waren onder de indruk van de prachtige exemplaren.

De brandoefening

Op woensdag 12 september is de jaarlijkse brandoefening op school gehouden. Altijd erg leerzaam en nuttig omdat de leerlingen dan leren hoe te handelen bij brand.  Hier zijn de  groepen 4 en  5 onder leiding van juf Anneke op de afgesproken plaats gearriveerd. Deze keer was er bij heel veel scholen tegelijk brandalarm want de directeuren sloegen ook alarm uit protest. Zij wilden zo aandacht vragen voor hun achtergebleven salariëring.

De week van de Pauzehap

In de week van 24 tot en met 28 september startten we op school met de week van de Pauzehap! Een gezonde start van het schooljaar!  Het lesprogramma is voor de groepen 5 t/m 8 bedoeld. Vijf dagen met filmpjes, opdrachten en gezonde tussendoortjes voor de hele groep. Leerlingen hebben met elkaar ervaren hoe lekker zo’n gezonde pauzehap kan zijn! Ook bewegen en op tijd ontspannen horen natuurlijk bij een gezonde start.

De nadruk lag op het bewust proeven, smaakbeleving en p het combineren en variëren van producten. Natuurlijk is er in de andere groepen ook aandacht geschonken aan de gezonde pauzehap!

Droevig nieuws

Meester Santema is in de vakantie gestorven en dat is erg droevig nieuws. Hij kwam nog geregeld op school en was bijzonder meelevend en attent. Ook de man van Juf Tineke Zuurveen is helaas  overleden. Wij vinden het heel erg jammer dat juf Tineke haar lieve man Frits nu al moet missen.