Opbrengst collecte KWF

21 oktober 2018

in Goede doelen

€ 1.553,06 voor KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Heeg, Osingahuzen en Lytshuzen heeft dit jaar € 1.553,06 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro NL44INGB00000 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.

Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden

Door de vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen.  De strijd tegen kanker is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten hebben we nog een lange weg te gaan want helaas overlijden er nog jaarlijks 38.000 mensen aan kanker. Er is nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. De KWF-afdeling  Heeg dankt daarom iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze collecte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter, T (020) 570 05 38. Kijk ook op www.kwfkankerbestrijding.nl/pers.

Contactpersoon voor Heeg e.o.: T.Walinga–Wesselius

KWF Kankerbestrijding strijdt al 60 jaar voor minder kans op kanker, meer kans op genezing en een betere kwaliteit leven.