Plaatselijk Belang Heeg

8 oktober 2018

in Plaatselijk Belang Heeg


Van Plaatselijk belang jouw belang!
Actueel;
• Op 24 september is er een gesprek geweest met de gemeente over voortgang en ontwikkelingen op it eilan. Met name de manier van bouwen en de kwetsbare woningen in omgeving waren hierin aan de orde. Dit om hier een voorwaarde / aandachtspunt mee te geven in de verkoop aan potentiële ontwikkelaars.
• PBH steunt diverse initiatieven ten goede van Heeg. Zo ondersteunen wij waar mogelijk lokale initiatieven die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Plaatselijk belang heeft nog een reserve staan welke ten goede mag komen aan een goed initiatief in het dorp. Voor de komende jaarvergadering hopen wij dat de leden ideeën inbrengen, welke ter stemming gebracht kunnen worden op de algemene leden vergadering.
• Dit jaar ging onze steun naar o.a.: De Sylboade, terug naar Heeg en het zomerprogramma in Heeg. Voor volgend jaar gaat er een bijdrage naar de beleefwinkel.
• Heeft u een belangrijk doel of initiatief, laat het ons weten! Voorwaarde is dat het ten goede komt aan Heeg.
• Plaatselijk Belang heeft maandelijks een gesprek met de dorpscoördinator, heeft u belangrijke zaken , laat het ons weten!

Is een plekje in het bestuur van Plaatselijk Belang misschien iets voor jou?

Mail dan naar email hidden; JavaScript is required