C.M.V. Crescendo 100 jaar

20 november 2018

in Crescendo

 

In 2019 zal C.M.V. Crescendo Heeg haar 100-jarig jubileum vieren!

Dit laten we uiteraard niet ongemerkt aan u en ons voorbij gaan. Wij hebben dan ook als jubileumcommissie een prachtig jaarprogramma samengesteld waarmee we dit bijzondere lustrum samen met onze (oud-/ere-)leden, dirigenten, donateurs, sponsoren, inwoners van Heeg e.o. en alle andere (muziek)cultuurliefhebbers willen vieren.

De volgende activiteiten staan gepland:

Weekend 9/10 februari: gaan we met de korpsleden naar de Bonte Wever te Assen als opwarmer voor het jubileumjaar!

Zaterdag 9 maart: Circusvoorstelling in ‘t Heechhûs met alle leerlingen van beide basisscholen. Om 16.00 uur leerlingen van groep 1 t/m 4 en om 19.00 uur leerlingen van groep 5 t/m 8. Na afloop afsluitende disco o.l.v. Discotheek Silver.

Zaterdag 23 maart: van 13.30 tot 17.00 uur repetitie reünie-orkest o.l.v. Bennie van der Wal en Meine Verbeek.

Zaterdag 13 april: grote reünie voor (oud)leden en -dirigenten. Heb je nog geen uitnodiging ontvangen en wil je wel graag komen meld je aan via:

email hidden; JavaScript is required

Verder indo zie www.crescendoheeg.nl onder menu 100 jarig jubileum.

Helaas hebben we geen adresgegevens van onderstaande oud-leden (jaartal is wanneer ze lid zijn geworden). Wie kan ons helpen aan de gegevens?

 

Mevrouw Janny Bolhuis (1975) De heer Theo Schenk
De heer L. Bolhuis (1975) Mevrouw A. van der Velde (1953)
Mevrouw Fokje Cnossen Dhr./mevr. K. Gerritsma (1978)
De heer W. Hoekstra (1967) De heer Sietse Cnossen
De heer Peter van der Klei (1977) De heer Harry de Haan
Mevrouw Janny van der Schaar-de Vries (1985)

 

Zaterdag 22 juni: buitenconcert samen met de dekdweilers.

Zaterdag 16 november: groots jubileumconcert in Theater Sneek. Hier zal de speciaal voor ons gemaakte compositie ‘Variations of Heeg’ van oudlid Thom Zigterman in première gaan. Verder werken mee aan dit concert: saxofonist Allard Buwalda en de ‘all-female’ band The Bluebettes.

We hopen op een prachtig jubileumjaar waar we heel veel bezoekers hopen te ontmoeten!

Namens de jubileumcie – Homme Bakker