Collecteweek Alzheimer Nederland

20 november 2018

in Goede doelen

Collecteweek Alzheimer Nederland  5 t/m 10 november

In de week van 5 tot en met 10 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In Heeg e.o. gaan weer meerdere collectanten de straat op om geld in te zamelen.

Altijd aandacht voor Alzheimer. Ook vorig jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Er zijn grote stappen gezet in het beter bespreekbaar maken van de ziekte en de zorg voor mensen met dementie.

Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft ons de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En we  hebben de steun van de Nederlandse bevolking hard nodig.

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden.

De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden. Alzheimer Nederland is ontzettend trots op iedereen die ons bijstaat. Iedere stap die wordt gezet, helpt ons verder in de goede richting. Mocht u ons willen ondersteunen, bedenk dan dat we blij zijn met iedere vorm van hulp.

Namens Alzheimer Nederland, Maurits Flapper

email hidden; JavaScript is required