Duurzaam Heeg

20 november 2018

in Duurzaam Heeg

Heeg van het gas, wat betekent dat?

Dit is een vraag die al veel Heegemers stelden aan de energiegroep Duurzaam Heeg.

Een goede en relevante vraag waar de werkgroep zich sinds vorig jaar al mee bezig houdt. We zijn met de gemeente, Wetterskip Fryslân, Elkien en de Energie Wurkpleats om tafel gegaan. Hier zijn een paar ideeën uit ontstaan. Van een van die ideeën is een haalbaarheidsstudie gemaakt. Hoewel er op dit moment nog druk wordt gerekend en gesproken, lijken de uitkomsten van deze studie heel gunstig te zijn.

We overwegen daarom om als coöperatie Duurzaam Heeg zelf een project te ontwikkelen en uit te voeren. Groot voordeel is dat we dan als dorp onze eigen voorwaarden kunnen stellen, bijvoorbeeld:

– “het mag niet meer kosten dan een gas aansluiting + verbruik op dit moment”

– “het moet van Heeg zijn”.

– “minimale aanpassingen aan de woningen”

Het idee moet nog verder uitgewerkt worden, maar de focus ligt op het winnen van warmte uit het water van het Heegermeer voor het verwarmen van de huizen en bedrijfspanden. We komen er spoedig bij u op terug. In de tussentijd zijn er misschien mensen die hun verwarmingsketel moeten vervangen ……. huren is ook een optie.

Namens de energie werkgroep van coöperatie Duurzaam Heeg

Anton van Wijk, Sjoerd Ypma, Tjalle Reitsma, Hans Ringnalda en Marcel de Groot

voor vragen, mail naar email hidden; JavaScript is required