London: here we come !!

20 november 2018

in Palingaak

In de Sylboade van september hebben we terug geblikt op het afgelopen, turbulente seizoen. Het is nu tijd om vooruit te kijken en vooral de blik te richten op onze tocht naar London. The European Sustainable Eelgroup rekent erop dat wij hun congres met de palingaak opluisteren. Deze organisatie, die zich inspant om de kweek, visserij en handel van paling eerlijk en duurzaam te maken, bestaat in 2019 tien jaar. Ter gelegenheid daarvan komen delegaties uit alle Europese landen in London bijeen.  Het gaat in dit congres om vanuit de geschiedenis van de palingvisserij en -handel te leren en zo naar de toekomst te kijken. Er zal stelling worden genomen in het verbeteren van de Europese regelgeving op het gebied van eerlijke en duurzame kweek, visserij en handel in paling. Er moet het nodige gebeuren om de illegale handel in glasaal te bestrijden, zorg te dragen voor open verbindingen tussen zoet en zout water, alsmede overbevissing tegen te gaan. In die zin is het ook een politieke bijeenkomst. De datum van het congres is voorlopig geprikt op de laatste week van juni.

Voor ons betekent dit congres een ‘ereplaats’ in London. Wij zijn zogezegd het vlaggenchip van dit congres. Het is de bedoeling dat we daar een week verblijven. Dat zal in St Katharines Dock Marina zijn, een prachtige haven, vlak bij de Tower Bridge en dus ook dicht bij de Dutch Mooring, waar lange tijd de palingaken uit Heeg mochten aanleggen voor de verkoop van paling aan de Londense bevolking.

De voorbereiding van onze reis is in volle gang. Het reisschema ziet er in grote lijnen als volgt uit. We varen in één keer van Heeg naar London. Die reis zal bij goed weer 3 à 4 dagen duren, maar we rekenen op een week. Anders dan in het verleden met z’n drieën, gaan wij met maximaal twaalf bemanningsleden die tocht aan. De tijden zijn immers veranderd. De scheepvaart op het Kanaal is druk. Dat vraagt navigatie en stuurmanskunst. Maarten Stuurman, Johannes Hobma en Rinus Grondsma zullen onze stuurlieden voor de overtocht zijn. Freerk Visserman zorgt voor onze contacten in de palingwereld, alsmede dat we in London ook weer paling kunnen verkopen. Hans Ritzema let op alle technische aspecten van de aak, zodat we voldoen aan de eisen van ‘groot water’. Jack van den Berg en Jan Willem Hoorn tenslotte zorgen voor de algehele regie, sponsoring en PR.

Er is veel werk te verzetten om medio juni volgend jaar af te reizen, eind juni in London het vlaggenschip van de Sustainable Eelgroup te zijn en in de eerste week van juli via de Franse en Belgische kust in dagtochten terug te keren naar Heeg. Verdere berichten volgen…..!!