Zendmast nieuws

20 november 2018

in Werkgroep Zendmast Anders

Onder meer naar aanleiding van de honderden getekende petities in Heeg, heeft de gemeenteraad begin oktober 2017 unaniem het besluit genomen om nieuw antennebeleid te gaan maken voor de gemeente SWF. Het voorbereidingswerk voor dit besluit is toen mede gedaan door de Werkgroep Zendmast Anders uit Heeg en de werkgroep uit Blauwhuis. We zijn nu een jaar verder en moeten waarschijnlijk constateren dat er nog geen ander beleid in de maak is. Op 22 maart 2018  kregen we, na herhaaldelijk aandringen, het bericht dat de gemeente onderzoek gaat doen om op basis daarvan te beoordelen of het antennebeleid moet worden aangepast en zo ja, op welke manier. Met name onderzoek naar het effect van verplaatsen van de antennemasten naar het buitengebied. Door de betrokken ambtenaar werd melding gemaakt, dat ze in  gesprek is met verschillende onderzoeksbureaus om te kijken of ze de onderzoeken konden uitvoeren. Op 4 juni 2018 kregen we (wederom na onze telefoontjes) bericht dat het lastig is om de juiste partijen te vinden voor het onderzoek. Ook kregen we te horen dat de betreffende ambtenaar een andere functie elders kreeg en het dossier aan iemand anders werd over gedragen. Daarmee is mids september 2018 contact gezocht en ook toen werd bevestigd dat men “er mee bezig was”, maar dat er nog geen vordering was en het dossier ook weer overgedragen zou worden aan een andere collega. Kortom: we hebben sterk de indruk dat we nu (medio oktober 2018) nog geen stap verder zijn en er nog geen nieuw antennebeleid op stapel staat. Maar we laten de hoop nog niet varen en houden u op de hoogte zodra we nieuws hebben.

Inmiddels hebt u ook kunnen vernemen dat eerst de aanvraag voor plaatsing van een telecominstallatie (vier extra zenderbakken) op de toren van de RK kerk in de Harinxmastraat alhier, werd ingetrokken en in de zomervakantie een nieuwe aanvraag door Tele2 werd ingediend. De gemeente heeft tot dit moment van schrijven (17/10) nog geen besluit kenbaar gemaakt en er kan dus op dit moment ook nog geen bezwaar tegen worden gemaakt door omwonenden en andere inwoners.

Omdat de Rooms Katholieke eigenaar is van de kerktoren én daardoor natuurlijk ook degene is die bepaald of er wel of niet (nog meer!) antennes worden geplaatst op de kerktoren, hebben we het bestuur van de parochie vele keren benaderd voor een informatief gesprek, maar op 26/9 jl. berichtte zij ons uiteindelijk, dat zij eerst willen afwachten welk besluit de gemeente gaat nemen inzake de nieuwe aanvraag van Tele2.

De Werkgroep Zendmast Anders blijft de ontwikkelingen volgen en mocht u zelf mee willen denken/doen dan bent u welkom. Onlangs hebt u in het programma van RTL 4- Twan Huys ook een gesprek kunnen volgen met mensen die daadwerkelijk gezondheidseffecten hadden ten gevolge van de zgn “straling”. Op 22 okt. wordt daar een documentaire over uitgezonden op NPO2, dus misschien even kijken op Uitzending Gemist.

De werkgroep gaat ondertussen door met info verzamelen en verspreiden, daarnaast samen met anderen de gemeente blijven benaderen over het besluit dat een jaar geleden unaniem werd genomen door de gemeenteraad.

Wordt vervolgd.

Namens de WZA, Gerben P.