Lachen tijdens het eten!!

11 december 2018

in Verhalen

Op zaterdag 10 november konden we met z’n allen naar de dinnershow in het Heechhûs.

Spannend!! Daar gaan we dus met z’n allen maar eens gezellig van genieten!! Het was me van te voren een raadsel hoe ze dat in elkaar zouden draaien, zoveel mensen tegelijkertijd een warme maaltijd voorzetten…..

Zo een beetje klokke 6 zat iedereen aan gezellige lange tafels en werd de aftrap door Crescendo verzorgd. Heerlijk die blazers…. Gevolgd door een heerlijk soepje, snel opgediend zodat de soep weldegelijk heet gegeten werd… Daarna was het de beurt aan de Theatergroep Heeg, aangevoerd door regisseur Elske Roorda, die ons in een vrolijk praatje, de avond voorspiegelde.

We begonnen met een prachtige versie van het toneelstuk: Dinner for one, in de  twintiger jaren van de vorige eeuw geschreven door Lauren Wylie. Annemieke Rijkers en Cor Flapper hebben dit stuk geweldig neergezet!! Butler James, die vreselijk zijn best deed, bleef struikelen en bleef toosten op miss Sophie met alle gevolgen van dien…. Geweldig gedaan!!!

Daarna nam Crescendo het weer over en het hoofdgerecht werd dan ook door menigeen swingend verorberd…. Een paar dames hebben flink doorgegeten, want zij mochten het stokje van Crescendo overnemen. Ik heb het natuurlijk over de dames van Kapsones die onder begeleiding op de piano heerlijk hebben staan zingen. Je ziet zo duidelijk, dat ze er lol in hebben!! En Fokke van Ommen werd ook nog vrolijk toegezongen i.v.m. zijn verjaardag. Zo doe je dat in het dorp!

Toen was het tijd voor de laatkomers van het gezelschap!! In een fantastische outfit kwamen Griet Cnossen en Rein Leenstra nog even een vorkje mee prikken….. Dat ging niet altijd even smakelijk en ja, de romantiek…….. Maar goed, geestig was het! En dat allemaal tijdens het toetje. En na een afsluitend praatje met dankwoord van dirigent Meine Ferbeek werd de avond afgesloten door de laatste ronde van Crescendo. Daarna kon je nog even naar de bar, tuurlijk. Een compliment trouwens voor de bediening!! Het zat allemaal strak in elkaar en liep als een trein, helemaal top!! Het was een mooie avond en dat was het!

Agnes de Groot