Vrijwilligersfeest Heech yn’t Findel

11 december 2018

in Overig nieuws

 

Groot succes eerste gezamenlijk vrijwilligersfeest

Elke stichting of organisatie kan niet zonder vrijwilligers. In ons dorp worden er vele festiviteiten georganiseerd, festiviteiten als: Heechspanning, Heechsimmerfestival en de Findelierdagen. Ook wordt er in de zomermaanden het zomerprogramma voor de jeugd georganiseerd door Heeg promotie. Voor al deze festiviteiten zijn een tal van vrijwilligers nodig.

Om deze vrijwilligers in het zonnetje te zetten werden er plannen gemaakt om gezamenlijk een vrijwilligersfeest te organiseren voor de 4 organisaties. Op 20 oktober jl. werd de eerste editie georganiseerd door Heech yn’t Findel. Op deze avond werden alle mensen uitgenodigd die meehielpen aan één of soms meerdere genoemde festiviteiten.

Het vrijwilligersfeest werd in de jeugdherberg van de Stayokay gehouden. De avond werd druk bezocht en werd mede dankzij de muziek van Beats & Booze een groot succes en zeker voor de herhaling vatbaar!

Wij willen nogmaals de Stayokay bedanken voor de medewerking om deze avond op deze unieke locatie te mogen organiseren. Ook willen wij snackbar de Heegerhoek bedanken voor de snackjes.

Namens de organisatie van Heech yn’t Findel,

Bert, Anna, Bart, Jetze, Lennert, Marko, Jitte en Arjen