Bridgeclub Heeg

21 februari 2019

in Bridgeclub Heeg

Bridgeclub, Aangenaam!

Jaarlijks storten duizenden landgenoten zich op het kaartspel dat wij bridge noemen. Dat gebeurt meestal na het overwinnen van enige weerstand, omdat over bridge nu eenmaal veel misverstanden bestaan, zoals: moeilijk en alleen voor oude dametjes en notabelen.
In de meeste gevallen hoor je van beginners dan ook reacties als: “Goh, wat jammer dat ik nú pas aan dit spel ben begonnen” , en: “Ik heb nooit geweten dat ik verslaafd zou kunnen raken aan nota bene een káártspel.”

In de vorige Sylboade heb je kunnen lezen hoe het o.a. Vera Meijer, na één cursus en één jaar spelen op de club is gegaan. Het plezier spat eraf.

Bridge is het beste te vergelijken met koorddansen. Van beide sporten is snel uitgelegd wat de bedoeling is. Maar voordat je heelhuids aan de andere kant van het ravijn bent….

Het lastigst van bridge is dat je op zoveel zaken tegelijk moet letten. Daardoor zie je – vooral in het begin – de belangrijkste zaken gemakkelijk over het hoofd. Alleen door regelmatig te bridgen ga je steeds meer zien en begrijpen.
En de meest ideale plaats om ervaring op te doen, je inzicht te verruimen en je verworven kennis vast te houden, is de bridgeclub.

Bridge is niet alleen omgaan met kaarten, maar vooral heel intensief omgaan met mensen! Intensief omdat je in bridge verschillende rollen moet spelen, van leider tot ‘bediende’.
Vooral voor bridgende echtelieden interessant. Denk alleen maar aan degene die thuis ‘de broek aan heeft ‘ en als dummy braaf – zonder enig commentaar of fronsende wenkbrauwen – de verkeerde kaarten moet spelen…..

Elke bridger heeft het volste recht om vooral met plezier dit edele spel te spelen. En plezier hebben wij in Heeg.
Bridgen is spelen met speelkaarten, maar vooral omgaan met mensen.
Lid zijn van een bridgeclub betekent daardoor een flinke toevoer aan nieuwe aangename kennissen en vrienden. Clubbridge, de meest ideale combinatie van spel en mens!

Voor inlichtingen: Zie op de website www.huismans24.nl /bridge , onder kopje informatie.
Je ziet hier onder meer de adressen en telefoonnummers van bestuursleden.

Spreuk van de dag:
Een mindere bridger ziet in elke kans een probleem.
De goede bridger ziet een kans in elk probleem.

Renske van der Werf