Grien en Griis

22 februari 2019

in Overig nieuws

Even voorstellen.
De werkgroep Grien en Griis is een initiatief van een groep Hegemers met een woonwens. Grien en Griis wilde gehoor geven aan de oproep van de gemeente SWF om inwoners van Heeg en omstreken hun woonwensen kenbaar te maken. Grien en Griis ziet in Heeg een tekort aan woningen voor jong en oud.

Woonwensen van ouderen, (jonge) gezinnen en starters

Een flink aantal geboren en getogen oudere Hegemers wil op kortere of langere termijn anders wonen. Wel zo lang mogelijk zelfstandig, maar kleiner, met of zonder tuin en de optie voor zorg van dichtbij. Natuurlijk wel in ons geliefde Heeg. Helaas zijn deze woningen er niet. Uitwijken naar een andere woonplaats is voor hen een schrikbeeld. Ze blijven daarom op hun plek en mede hierdoor stagneert de woningdoorstroom.
Voor jongeren en jonge gezinnen geldt min of meer hetzelfde. Jongeren die een (eigen) huis zoeken en jonge gezinnen die op zoek zijn naar een grotere woning lopen tegen hetzelfde probleem aan: die woningen zijn er in Heeg niet. Door de stagnatie blijft deze groep met onvervulde woonwensen zitten of verhuizen naar bijvoorbeeld de stad.

Grien en Griis wil de woningdoorstroom op gang brengen.

De visie van Grien en Griis: als deze grote groep ouderen een mooie, flexibele en toekomstgerichte woonplek krijgen, komen er woningen vrij voor gezinnen en hierdoor automatisch ook voor jongeren.
Grien en Griis ziet veel voordelen voor de totale leefbaarheid van Heeg: mensen kunnen blijven wonen in Heeg, een leefbaar Heeg met een sociale samenhang, toekomstbestendig wonen in Heeg als het gaat om de toenemende vergrijzing en zorgvraag.

Woononderzoek SWF wijst ook uit dat de woningmarkt in Heeg op slot zit.

Centrale vraag in dit onderzoek was: sluit de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aan op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst? Het antwoord was duidelijk: NEE. Harde cijfers van het onderzoek bevestigen de visie van Grien en Griis, ook de ons omringende dorpen komen tot dezelfde conclusie. In o.a. IJlst, Oosthem, Folsgare en Woudsend zijn soortgelijke werkgroepen als Grien en Griis actief op zoek naar moderne woonoplossingen.

Woonwensen vervullen voor jong en oud.

Grien en Griis wil krachten bundelen en zich sterk maken voor een fijne woonplek voor jong en oud. Het terrein naast Talma State heeft van oudsher de functie van woonbestemming voor ouderen(zorg-) woningen en blijft daarom de meest geschikte locatie. Hoe mooi zou het zijn om in hartje Heeg een duurzaam woonproject te realiseren met het karakter van kleinschaligheid en veiligheid te midden van voldoende groenruimte? Wonen en zorgvoorzieningen, voor jong en oud. Moderne flexibele zorgunits, gezamenlijke ruimtes, gebruik maken van elkaars krachten, Grien en Griis heeft prachtige plannen.

Ook enthousiast geworden en heb je suggesties? Mail naar email hidden; JavaScript is required. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Aanspreekpunt: Mariet Swart, Pommeline Prey & Geertje Cnossen.