Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

21 februari 2019

in Plaatselijk Belang Heeg


Van Plaatselijk belang jouw belang !

Wist u dat:
• Wij met onze tijd willen meegaan?
• Dat wij graag de e-mail adressen van onze leden up to date willen hebben?
• U deze via onderstaande strook kunt inleveren of via de mail?
• Wij het korps Cresendo steunen met hun 100 jarig jubileum?
• Mooi Heeg druk bezig is met Heeg weer mooi te maken
• Dat ze voor dit seizoen in ieder geval in de hoofdstraat bankjes, prullenbakken en hangingbaskets willen plaatsen?
• Dat het liggeld van de gemeentelijke ligplaatsen met 5% is verhoogd in 2019
• Er een debatavond komt op 14 maart inzake de Provinciale verkiezingen?
• Wij 20 maart weer vergaderen, en dat leden met vragen op deze avond mogen inlopen?
• Wij graag leden erbij willen hebben, dat u dit al bent voor € 7,50 per jaar?
• U op onze site en Facebook pagina kunt zien wat PBH doet voor Heeg?

Heeft u belangrijke zaken, laat het ons weten!
Mail dan naar email hidden; JavaScript is required