Nieuws vanuit de Energie Coöperatie Heeg

11 maart 2019

in Duurzaam Heeg

Op donderdagavond 17 januari organiseerde de Energie Coöperatie een drukbezochte bijeenkomst in het Heechhûs. Aanleiding vormde het plan om een collectief warmtenet in Heeg te gaan aanleggen met behulp van thermische energie dat gewonnen moet gaan worden uit het water van het Heegermeer.

Inmiddels bevinden we ons met dit plan in de eerste oriënterende fase, en is er een naam gekozen: Warm Heeg. Vanuit Duurzaam Heeg zijn Lucie Gelderblom en Sjoerd Ypma bezig te onderzoeken of een dergelijk warmtenet voor ons dorp haalbaar is. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn: een collectief warmtenet waarop alle Heegemers aangesloten kunnen worden, het beheer van dit net in eigen hand, en geen hogere kosten dan nu voor de energierekening.

Vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân, de Energiewerkplaats, het Wetterskip en de Provinsje is inmiddels steun toegezegd in de vorm van geld en middelen om dit onderzoek verder mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het financieren van externe expertise of het ter beschikking stellen van eigen kennis en geld.

De Warm Heeg presentatie op 17 januari door Lucie en Sjoerd was niet alleen bedoeld om ons als dorp te informeren over deze eerste fase, maar vooral ook om de aanwezigen te vragen of zij deze plannen voor een warmtenet in beginsel steunen en eventueel zouden willen deelnemen op termijn. Dit plan is tenslotte bedoeld voor alle Heegemers en zal gedragen moeten worden door het dorp om succesvol te kunnen zijn. Duidelijk is geworden dat de aanwezigen die avond zeer geïnteresseerd zijn in het vervolg, en de Energie Coöperatie groen licht hebben gegeven om het onderzoek voort te zetten.

De volgende mijlpaal hierin wordt halverwege dit jaar verwacht.

Meer weten over de voortgang van het project Warm Heeg? Schrijf u in voor de periodieke nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Heeg door een mail te sturen naar email hidden; JavaScript is required. We houden u graag op de hoogte!

Energiecoöperatie Duurzaam Heeg presenteerde afgelopen 17 januari haar plannen voor een collectief warmtenet in Heeg. Ongeveer 80 aanwezige dorps-genoten waren positief gestemd en gaven de coöperatie goed-keuring om verder te onder-zoeken of in de toekomst de woningen en bedrijven in Heeg zonder aardgas verwarmd kunnen worden met energie uit het oppervlaktewater van de Hegemer Mar. Blij met deze steun zijn we in volle vaart verder gegaan met de project-activiteiten.  Voor het project Warm Heeg is goede samenwerking met de verschillende overheden belangrijk.

Dit laten we zien door op 7 maart in It Heechhus een intentieverklaring te ondertekenen samen met de gemeente, het Wetterskip  en de provincie. Omdat Warm Heeg alle Hegemers aangaat is iedereen uit het dorp welkom. We hopen op een grote opkomst! Meer informatie over Warm Heeg is te vinden op www.warmheeg.nl.

Blijven er toch nog vragen over? Mail naar email hidden; JavaScript is required of bel naar Sjoerd Ypma of Lucie Gelderblom

Energie wordt steeds duurder. Kies voor 100% groen en lokaal opgewekte energie! De kranten en online media staan er bol van: de energierekening dit jaar valt fors hoger uit. Door verhoogde tarieven maar vooral ook door een hogere energiebelasting en netwerkkosten. Kies juist in deze tijd voor een energieleverancier die groene en lokale energie levert, en de winst terug laat vloeien in de eigen gemeenschap, kies voor Energie VanOns. Alle aangesloten energie coöperaties, waaronder Energie Coöperatie Heeg, zijn eigenaar van Energie VanOns.

Energie VanOns is meer dan ‘gewone’ groene energie. De stroom die zij levert, wordt lokaal opgewekt door al bijna honderd energiecoöperaties. De winst die Energie VanOns maakt, geven ze terug aan de regio. Van dorpshuis via speeltuin tot weer nieuwe windmolens of zonnepanelen: Energie VanOns geeft de regio extra energie. Kies voor duurzame energie van eigen bodem en steun daarmee je dorp. Voor elke aansluiting in Heeg bij Energie VanOns krijgt de Energie Coöperatie Heeg een jaarlijkse bijdrage. Om nieuwe duurzame initiatieven op te zetten, en daarmee Heeg groener, duurzamer en leefbaar te houden voor de toekomst.

Wil je meer weten over tarieven, werkwijze en overstappen naar Energie VanOns? Kijk op https://energie.vanons.org/ of stel je vragen aan ons via email hidden; JavaScript is required .

Mei freonlike groetnis,

Het bestuur: Gerard van der Laan, Jack van den Berg, Marcel de Groot, Tjalle Reitsma, Hans Ringnalda, Marije Snuverink