Stamppottoernooi ‘De laatste stoot’

11 maart 2019

in Biljart

Het stamppottoernooi van de “De laatste stoot” is van 8, 9 en 10 januari 2019 gehouden. Aan het toernooi deden 26 leden van “De laatste stoot” mee. Het aantal van 26 werd opgevuld met de gastspelers Tsjalling Haanstra, Anne de Hoop, Folkert Miedema, Durk Bergstra, Gerrit Bergsma en Wibbe Bouma. Pieter Visserman en Hendrik Altenburg waren verhinderd. De vereniging heeft behoefte aan nieuwe leden op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Wie geeft zich op? De oudste leden Jan Boersma en Joop Witteveen, die zijn prijzenkast zou opvullen, deden voor de 26ste keer mee. Tijdens het toernooi viel Lieuwe Ypma van de Houw in voor de zieke Foeke Kuiper.

Het toernooi wordt gespeeld in 2 klassen A en B. De spelers zijn ingedeeld in 8 poules op basis van gemiddeldes. De arbitrage wordt onderling geregeld. De Belgische puntentelling wordt toegepast. Bij winst binnen of in 30 beurten krijgt de winnaar 11 punten. De verliezer krijgt afhankelijk van het aantal gemaakte caramboles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 punten. In de donderdagmiddag pauze verzorgt het Heechhûs de stamppot. Donderdagmiddag worden de finales gespeeld. Eén partij tussen Klaas Teerenstra en Douwe Ypma eindigde in remise: elk 10 punten.

De biljarters met de hoogste series Renze Westra 23 en Dominicus Keetelaar 18 zouden geen kampioen worden. Dominicus was er dicht bij.  Als eerste in poule 1 is geëindigd Dominicus Keetelaar 69 punten, tweede Anne de Hoop 67, Tsjalling Haanstra 66 en Jappie Hettinga 62. Jan van der Heide sloeg bijna Anne  de Hoop met zijn keu toen hij ongecontroleerd reageerde nadat hij een eenvoudige bal miste. In poule 2 is de stand: eerste Rients Rijpma 69 punten en tweede Sybout Jaasma 69, Theo Potma 64, Ruud Haringa 61. Beide biljarters hebben hetzelfde aantal punten maar Rients speelde iets beter dan Sybout. De winnaar van poule 3 is bakker Lieuwe Ypma: 6 gewonnen partijen 75 punten, tweede is oude rot Joop Witteveen 67, Jan Boersma 66, Jan Visser 65. Gerrit Bergsma pakte de vlag in poule 4 72 punten met runner-up bestuurslid Klaas Teerenstra 65, Antoine Blanco 63, Durk Bergstra 61.

De finale partijen waren niet erg spannend. Lieuwe Ypma won de beker in de B klasse door Gerrit Bergsma te verslaan. De 3de prijs was voor Joop Witteveen die Klaas Teerenstra geen kans gaf. In klasse A mocht Rients Rijpma de beker mee naar huis nemen. Dominicus verloor de wedstrijd niettegenstaande een serie van 15 maar Rients besloot de partij in de 20ste beurt met een slotserie van 8! De derde prijs was voor Anne de Hoop. Beide biljarters Anne en Sybout kwamen pas laat op stoot. Anne serie van 9 in de 19de beurt.

De voorzitter Teade Grondsma reikt de bekers en de prijzen uit. Hij bedankt iedereen van de organisatie en voor de medewerking van alle biljarters. Hij nodigt de gastspelers uit om lid te worden.