Activiteiten Talma State

7 april 2019

in Talma State

Sinds 2018 vallen er wissel exposities in Talma State te bewonderen. Een aantal Hegemers zoals Riekje Cnossen, Greta v.d. Pol en Sjirk Duiker hebben hun kunstwerken hier al tentoongesteld. Per april worden er kunstwerken – houtsnijwerk en schilderijen – van Foeke Kuiper tentoongesteld beneden in de gang extramuraal (rechts van de ingang).

(zie artikel elders in de Sylboade)

Ook op de 1ste etage extramuraal hangt een bijzondere expositie.

Van Betsy Miedema (Lytshuzen) kwam de vraag of we belang hadden bij mooie foto’s van bloemen op aluminium panelen. Macro fotografie van Catryn Ydema, wonend in Zwitserland, zus van Betsy en Coby. Foto’s die al op diverse tentoonstellingen  hebben gehangen.  Ga eens kijken…

Op woensdag 17 april 19.30 komt Chr. Mannenkoor ‘Ons Genoegen’

‘Ons Genoegen’ is opgericht in 1926, en is één van de oudste mannenkoren van Nederland. Het koor bestaat uit 22 actieve leden en repeteert elke woensdagavond onder de bezielende leiding van Doede Terluin uit Bolsward. Het repertoire bestaat uit christelijke, maar ook populaire liederen. Het koor geeft medewerking aan kerkdiensten, festivals en verzorgt zangavonden in bejaardenhuizen. Hoogtepunt is altijd weer het jaarlijkse kerstconcert met C.M.V. ‘Crescendo’ in de St. Jozefkerk in Heeg. In deze week voor Pasen komt ‘Ons Genoegen’ met een toepasselijk programma.

Entree: € 5,- incl. koffie/thee

Welkom in Talma State

Mariet Swart (secr.pen. Bewonersvereniging)