Bridgeclub Heeg

12 april 2019

in Bridgeclub Heeg

In memoriam Stien Huismans.

In de vorige Sylboade spraken Hessel en Stien Huismans nog over hun plannen om weer eens in de bridge afspraken te duiken en beter te gaan spelen om zo eventuele degradatie te voorkomen. Helaas is dat niet meer mogelijk want op 1 maart overleed ons lid  Stien Huismans.

In 1989  werd de Bridgeclub Heeg opgericht. Vanaf het begin zijn Stien en Hessel  lid van de club geweest. Volgens Eleonora Huitema waren jullie in die begintijd één van  de paren, die het meeste van bridge afwist.  Het dertig jarig jubileum in september zal je helaas niet meer meemaken. Op de club was je altijd aanwezig met je lach en je commentaar op spelsituaties en op medespelers, altijd heel gedreven, zo direct en fel, geen plichtplegingen, altijd pats boem erin en met een hele duidelijke stem. Renske van der Werf noemde jouw de ziel van de club.

Je was enorm betrokken. Toen Harry overleed zocht je Itty steeds op, enorm veel aandacht bij het overlijden van Piet en onlangs nog bij de operatie van Griet. Uit ervaring weet ik dat bridgen met je echtgenoot als bridgepartner een stuk moeilijker is. Commentaar op elkaars spel en op het niet nakomen van afspraken kan heel verkeerd vallen en voor spanning en irritatie zorgen in de relatie. Men zegt weleens dat bridge echtparen elkaar aan het begin van de avond al welterusten wensen omdat het na afloop niet meer lukt. Ook bij  Hessel en Stien zorgde dat regelmatig voor spanning en irritatie. Jij kon ook soms zo heftig zijn als je meende dat Hessel fouten maakte of de gemaakte afspraken niet na kwam. Hessel had het daar knap moeilijk mee. Hij vertelde dat hij wel eens heeft overwogen om van het spel weg te lopen als jij weer zoveel kritiek had. Toen Nynke en ik als beginnende bridgers lid werden van de club, was jij een ware coach voor ons. Het probleem om met je echtgenoot te bridgen kende jij ook.

Nieuwsgierig naar wat andere gespeeld hadden leunde je helemaal over de tafel heen om mee te kunnen kijken bij het invullen van de scorekaart. “Wat hebben de anderen gespeeld” wilde je weten.

Op maandagmiddag hielp je als vrijwilliger mee het dorpshuis schoonmaken, maar donderdagavond op weg naar de bridgeavond maakte je soms de lampjes in de stoep voor het dorpshuis nog even schoon.

Na afloop van iedere bridge avond bleef een groep bridgers nazitten aan de bar van het dorpshuis. Jij en Hessel zaten daar ook bijna altijd bij. Onder het genot van een drankje werden alle aspecten van het bridgespel nader belicht, maar ook de overige zaken van het leven werden daar besproken. Stien, we zullen je gezelligheid en je lach, je directe commentaar en je betrokkenheid met andere mensen enorm missen op de bridgeclub.

Ben ter Veen