Gymnastiekvereniging SSS Heeg

9 april 2019

in SSS Heeg

Elke week worden er in het Heechhus super leuke gymnastieklessen gegeven voor jongens en meisjes. Er wordt aandacht besteed aan alle vormen van bewegen: springen, zwaaien, strekken, lopen, rennen, klimmen, klauteren maar ook  gooien, vangen, balans, evenwicht, draaien en bijv. Mikken.

Ook worden alle basis gymnastiek oefeningen aangeleerd zoals Radslag, Koprol, Handstand er wordt getraind op brug, balk, vloer en sprong.  Ook bieden wij peutergym vanaf 2.5 jaar aan, de peuters leren spelenderwijs de vormen van bewegen. Op elk moment van het jaar mogen kinderen een keer een proefles proberen.

De tijden van de gymnastieklessen zijn als volgt:

Maandag

15.00-15.45 – Peuters + kleuters – juf Feikje Draaijer

15.45-16.45 groep 3,4,5,6 – juf Feikje Draaijer

16.45-17.45 groep 7 en 8 – juf Feikje Draaijer

16.45 tot 18.00 selectie Jongens – meester Rimmer Abma

Donderdag

17.15-18.15 Jongens recreatie en selectie Jongens – meester Rimmer Abma

18.15-20.00 Selectie meisjes – meester Rimmer Abma

20.00 – 21.00 Body & fit groep – Martha Ploegstra

Nieuws van de wedstrijden.

Zaterdag 19 januari  was de eerste plaatsingswedstrijd voor het fries kampioenschap in Lemmer voor  niveau pup 1 D3. Van onze vereniging hebben hier aan mee gedaan: Sophie en Melissa. In deze wedstrijd turnden beide dames een keurige wedstrijd. Dit niveau was voor deze dames nog wel iets te hoog om mee te kunnen doen om de prijzen. De tweede plaatsingswedstrijd voor deze meisjes was op 9 maart weer in Lemmer! Ook in deze wedstrijd werd er weer prima geturnd. Deze keer werd er helaas weer geen prijs gehaald.

Zaterdag 26 januari was voor Jelmer, Its, Bo, Minze en Thijs en Fedde de 1e plaatsingswedstrijd, van 2 die meetellen voor het F.K..

Als eerste moest Fedde deze dag aantreden. Het was best spannend, want het was Fedde zijn eerste wedstrijd. Fedde turnt in de categorie Instap niv 20. Fedde turnde een prima wedstrijd. Bij de prijsuitreiking bleek Fedde verrassend een tweede prijs te hebben gewonnen. Een keurige prestatie!! Minze en Thijs en Jelmer en Its moesten deze dag in de derde wedstrijd van de dag in actie komen. Het was van Minze(benjamin) en Thijs(instap) hun eerste wedstrijd op niv.19 Beide heren turnden, net als vorig jaar, een prima wedstrijd. Minze behaalde een 2e plaats en Thijs kreeg de medaille van de 4eprijs omgehangen. Zo bleek dit duo ook deze keer weer prima op dreef.

Ook Jelmer en Its hadden in deze ronde hun wedstrijd. Deze beide heren turnden een goede in de categorie pupil niv. 17. Jelmer en Its vielen deze keer helaas net buiten de prijzen. Bo moest daarna, in de laatste wedstrijd van de dag turnen, in de categorie Instap niv. 18. Ook Bo turnde een prima wedstrijd en was met de 7e plek, net buiten de prijzen, erg goed op dreef.

Zaterdag 2 februari Was de wedstrijd in Stiens van wedstrijdgroep 4 aan de beurt. De zusjes Kyra en Ilya uit Hommerts mochten hier hun wedstrijd doen. Ilya was vorig jaar nog Fries kampioen en is dit jaar twee niveau’s omhoog gegaan. Dit bleek wel even een erg grote overstap, maar ook wel weer een uitdaging. Ilya turnt in de categorie pup 1 D1. Op de balk was Iljya de kluts even kwijt en dat wordt op dit niveau erg zwaar bestraft. Mede hierdoor was haar einduitslag een beetje teleurstellend. Op 6 april gaat Ilya vol voor de herkansing om te laten zien dat ze een volledige wedstrijd op niveau kan draaien. Kyra mocht voor het eerst in de keuze oefenstof te turnen op niveau Jeugd 2 sup G. Alle oefenstof moet op dit niveau zelf samengesteld worden. Kyra heeft zich prima staande gehouden en presteerde met een 8ste plaats prima in de middenmoot.

Zaterdag 3 maart hadden de jongens hun 2e wedstrijd in Lemmer. Dit was één van de twee wedstrijden die meetelt voor het Friese kampioenschap. Er waren dan ook steeds twee prijsuitreikingen. In de eerste wedstrijd deze dag kon Bo zijn klassering van de eerste wedstrijd niet verbeteren. Hij werd nu 8e en ook overal 8e voor het Friese kampioenschap. Met deze prestatie heeft Bo zich ook geplaatst voor de districtsfinale op 6 april. Its en Jelmer en Minze en Thijs moesten deze dag de tweede wedstrijd van de dag turnen. Alle vier heren vielen deze tweede wedstrijd buiten de prijzen. Alleen Minze behaalde deze wedstrijd een prijs voor het Friese kampioenschap. Minze kreeg de 3e prijs voor het FK omgehangen. Naast deze prijs mogen Minze en Thijs naar de districtsfinale, In de laatste wedstrijd van de dag was het de beurt aan Fedde. Fedde werd net als in de 1e wedstrijd 2e en ook werd hij 2e van Fryslân. Een keurige prestatie. Gefeliciteerd!!! Minze en Fedde.

Zaterdag 9 februari hadden de jongste meisjes de 1e plaatsingswedstrijd voor het F.K. in Makkum. Van onze vereniging deden hier aan mee Isabel uit Woudsend in de categorie instap niveau D2. Isabel traint 1 uurtje in Woudsend en 1 training in Heeg extra per week. Dat Isabel erg talentvol is bleek wel uit het feit dat ze al de vier onderdelen won in haar categorie. De bescheiden Isabel was erg blij met de gouden medaille die haar bij de prijsuitreiking werd omgehangen.

Groeten,

Bestuur en leiding SSS