Vertrek palingaak naar London wordt een groots festijn!!

9 april 2019

in Palingaak

 

Nu de aak weer op z’n plek legt en het eerste evenement op 23/24 maart in Bolsward al weer achter ons ligt, komt het er op aan. De komende maanden moet nog veel werk worden verzet. De aak zelf ligt er na de winterbeurt prima bij en kan de zeiltocht naar London met gemak aan. Het komt nu aan op de bemanning. Onder leiding van de schippers (Rinus Grondsma, Johannes Hobma en Maarten Stuurman) worden nu de bootslieden/matrozen getraind en tot een team gesmeed. Enkele oefenweekenden zijn gepland, waarmee de geselecteerde bemanning ervaring met groot water opdoet.

Zaterdag 15 juni vertrekt de aak naar London. Dat wordt een groots festijn. We hopen eigenlijk dat Heeg uitloopt voor deze gebeurtenis en we met elkaar de aak uitzwaaien. Wij zijn bijzonder blij dat onze burgemeester, Jannewietske de Vries, haar aanwezigheid heeft bevestigd. De Commissaris had er graag op 15 juni willen zijn, maar heeft die dag andere verplichtingen. Vanuit de provincie zal een gedeputeerde acte de presence geven.En in verband met de verkiezingen kan nu nog niet worden gezegd wie dat zal zijn. In ieder geval ligt het Statenjacht voor dit evenement die dag in Heeg.

De dag begint met het gereedmaken voor vertrek van de aak door de bemanning. Daarna wordt de bun van Korneliske Ykes II met paling gevuld. Dat gebeurt met een Lemmer aak, een botter en enkele Staverse jollen uit Sudwest Fryslân. En dan is er natuurlijk ruimte voor wat praatjes en een sketch. Die sketch zal een klein stukje zijn uit het toneelspel, dat de weken daarvoor in de schuur van Piersma wordt opgevoerd. Zonder teveel te verklappen heeft het spel natuurlijk alles te maken met de palinghandel en de familiespanningen, die zich eeuwen geleden onder de handelaren en schippers in Heeg moeten hebben voorgedaan. In de volgende Sylboade zullen we daar meer over vertellen.

Vrijdag 28 juni zal de grote dag voor de palingaak in London zijn. Aansluitend aan het wereldcongres van the Sustainable Eelgroup, waar de aak voor naar London is uitgenodigd als vlaggenschip, zal een evenement vlakbij de Tower Bridge plaatsvinden. Degenen die interesse hebben om daarbij aanwezig te zijn, nodigen wij als bestuur uit op woensdag 24 april, ‘s avonds om 20.00 uur in het Sylhûs. Wellicht is er qua vervoer en overnachting iets gezamenlijks te regelen. In ieder geval geven wij die avond informatie over de gebeurtenissen in London, alsmede de vervoers- en overnachtings-mogelijkheden.

De reis van de aak naar London krijgt inmiddels de nodige aandacht in de pers. In het maartnummer van De Spiegel der Zeilvaart vormt deze reis het hoofdartikel. Vorige maand heeft De Telegraaf al aandacht aan de reis besteed. En de regionale pers bouwt met ons de berichtgeving op tot het hoogtepunt in London en de aankomst weer in Heeg.

Tenslotte vragen we nog aandacht voor de mijlenactie. Voor € 25 kan één mijl worden gekocht. Op die manier hopen we voldoende geld bij elkaar te brengen. Onze begroting is namelijk nog steeds niet sluitend. Maar met jullie steun durven wij dat risico aan.

Hier ligt eind juni onze Kornesliske Ykes II en als het met de Brexit goed gaat, zonder gedoe.