Zendmast Nieuws

9 april 2019

in Overig nieuws

Een kort berichtje over de ontwikkelingen rondom de plaatsing van 4  extra telecom-installaties op/in de toren van de Jozefkerk in de Harinxmastrjitte.

Zoals eerder al gemeld , o.a. in de Sylboade, zijn er door verschillende inwoners bezwaarschriften ingediend bij  B&W van onze gemeente.

De gemeente was verplicht om uiterlijk 14 maart een beslissing te nemen. Volgens de wet moet de gemeente 18 weken na het besluit waartegen bezwaar is gemaakt, een beslissing nemen.

Dat was dus 14 maart j.l. Op zaterdag 16 maart ontvingen de bezwaarmakers bericht van de gemeente met de mededeling dat de beslistermijn van de bezwaarschriften wordt verlengd met 6 weken. Dit betekent, dat de bezwaarmakers op uiterlijk 25 april 2019 bericht ontvangen over het bezwaarschrift. Waarom de termijn met zes weken is verlengd werd niet vermeld. De bezwaren worden voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Op ons uitgebreide schrijven als werkgroep  aan B&W op 22 januari j.l. is nog geen antwoord gekomen. U hoort van ons zodra er meer nieuws is. Wordt vervolgd dus.

Gerben Postema