Enquête Lokaal voedsel

21 mei 2019

in Overig nieuws

Hoe groen je leeft, wordt voor een groot deel bepaald door hoe je eet. Met eten uit je eigen buurt, van het seizoen, duurzaam geproduceerd, zonder plastic verpakking, met minder vlees en meer groente kun je veel doen voor een gezondere aarde. Het is dan ook niet vreemd dat ons voedsel steeds meer op de agenda staat, zeker in ons dorp dat de duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.

Van de energiecoöperatie weten we dat het goed werkt om de krachten te bundelen als je meters wilt maken. Daarom onderzoeken we hoeveel belangstelling er is in ons dorp om anders te gaan eten: meer duurzame lokale groente en fruit en meer melk, vlees, kaas en eieren van boeren uit de buurt.

Ook willen we inschatten of de gepeilde belangstelling voldoende groot is om een zelfoogsttuin voor groenten en fruit te starten en andere initiatieven te nemen, gericht op de productie en verkoop van meer lokale voedingsproducten.

Graag peilen we de belangstelling van zoveel mogelijk Hegemers en inwoners van de dorpen in de buurt. Via onderstaande link kunt u onze vragenlijst digitaal invullen:

www.surveymonkey.com/r/lokaalvoedselheeg

Wilt u het invullen liever op papier doen, dan liggen tot en met vrijdag 17 mei bij de Speel- en Beleefwinkel in de Harinxmastrjitte uitgeprinte vragenlijsten klaar die u daar ook weer kunt inleveren.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de enquête. In een latere Sylboade zullen wij de resultaten bekend maken.

Freya Zandstra en Lucie Gelderblom