Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

17 mei 2019

in Plaatselijk Belang Heeg

Jaarvergadering 17 april

Ieder jaar sluit Plaatselijk Belang Heeg het bestuurlijke jaar af met een jaarvergadering. Hiermee brengen wij onze leden en ook het dorp op de hoogte waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en ook waarmee we het nieuwe jaar mee bezig gaan. De ‘rode draad’ van het afgelopen en nieuwe jaar is  samenwerking en vernieuwing. Een nauwere samenwerking met alle vrijwilligers, de gemeente en de plaatselijke belangen uit de dorpen om ons heen. Vernieuwing ook als het gaat om de statuten en het digitaliseren van onze vereniging. De zaal was dit jaar met bijna 60 man wederom goed gevuld en veel onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Onderwerpen als de Waterglijbaan, Sociaal Collectief, Foar Heech Tsjin Gas, Warm Heeg, Heech Yn ‘t Grien, de Bijen, Mooi Heeg, de Palingaak en De Brief naar Londen zorgden voor een avondvullend programma.

Deze avond nam Boudewijn Dijkstra afscheid van het bestuur en droeg zijn stokje over aan Freerk Grondsma. Anneke Bakker blijft nog even aan tot er zich een nieuw bestuurslid meldt. De kas is dit jaar door Theo Speerstra en Oeke Oost goedgekeurd. Volgend jaar zal Oeke samen met Hans Ringnalda de kas controleren. Wij kijken terug op een leuke avond en willen graag alle aanwezigen en (gast) sprekers bedanken voor hun aanwezigheid.

De Brief aan de burgemeester van Londen

Zoals u wellicht al weet vertrekt de Palingaak dit jaar op 15 juni naar Londen. Een geweldig event die een terugblik geeft naar de tijd van de palinghandel waar Heeg zo bekend mee is geworden. Vroeger was het een goede gewoonte dat wanneer er een schip richting Londen vertrok onze burgemeester een brief mee gaf aan de burgemeester van Londen. Daarom zal er ook dit jaar van onze burgemeester Jannewietske de Vries een brief naar de burgemeester van Londen gaan, echter met een belangrijk verschil. Dit jaar is het niet zomaar een brief, nee, deze keer zal het een brief zijn van Heeg die eindigt met een slotwoord van onze burgemeester. Wat gaan we doen: Plaatselijk Belang wil samen met u een brief schrijven aan de burgemeester van Londen om te vertellen hoe mooi en bijzonder Heeg voor ons is. Deze brief zullen wij aan het eind van deze maand overhandigen aan onze burgemeester, die de brief op haar beurt verder schrijft.

Daarna zal onze burgemeester de brief op 15 juni aan de bemanning van de Palingaak meegeven, om zo in Londen in ontvangst te kunnen worden genomen. Wilt u mee schrijven aan deze brief dan kunt u onderstaand kader gebruiken om een kort verhaaltje te schrijven. Deze kunt u vervolgens voor 20 mei a.s. inleveren bij een van onze bestuursleden (adresgegevens op de site PBH), maar mailen mag natuurlijk ook (email hidden; JavaScript is required).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________