Toneelstuk “De Palingvissers”

21 mei 2019

in Aankondigingen, Palingaak

 

Voorstellingen op donderdag 6, vrijdag 7, donderdag 13 en vrijdag 14 juni

Tegenover de Syl, waar menig palingaak werd gebouwd, dáár in de schuur van Pier Piersma wordt het toneelstuk DE PALINGVISSERS opgevoerd. De aanleiding hiervoor is dat de Korneliske Ykes II -waar ook Pier nauw bij betrokken was en is- op 15 juni 2019 vertrekt om na 80 jaar weer naar Engeland te varen. Een unieke reis waarmee de historie van palingvissers en palingaken weer tot leven wordt gebracht.

In de twee weken voorafgaand aan de reis, wordt op vier avonden het toneelstuk De Palingvissers ten tonele gebracht. Deze gefantaseerde familiegeschiedenis speelt in een tijd van de opkomst van de verbrandingsmotor, de afsluiting van de Zuiderzee, de vervuiling van de Theems en de overbevissing door fabrieksschepen.

Gerrit Haaksma speelt Folkert Visser, een van de twee broers die in 1909 op jonge leeftijd de palinghandel Visser overneemt nadat vader op zee gebleven is. Gerrit Haaksma is professioneel acteur, bekend van de Friese groep Achmea Culpa. Alle andere rollen worden vertolkt door Heegemer amateurspelers.

De tegenstelling tussen de louter commercieel denkende Folkert en zijn milieuvriendelijke broer Oane is groot. De kouwe kant doet er nog een schepje bovenop. Mem zorgt met haar palingdieet (waar je oud van wordt) voor de eenheid.

Data            6, 7, 13 en 14 juni

Aanvang      20 uur

Plaats          Schuur Pier Piersma De Syl Heeg

Prijs             8 euro per persoon

Toegangskaarten

U kunt tijdens openingsuren kaarten kopen bij de VVV of bij Restaurant de Watersport.

Reserveren kan via email hidden; JavaScript is required of telefonisch op nummer 0515 – 44 24 64.

Gereserveerde kaarten liggen klaar bij de kassa. U rekent uw gereserveerde kaarten af bij de kassa op de avond dat u de voorstelling bezoekt.

Wees er snel bij, want het aantal plaatsen per voorstelling is beperkt!

Rollen

Oane Visser             (1890-nu)  –   Erik Boellen

Folkert Visser          (1893-nu) –   Gerrit Haaksma

Mem Visser             (1870-1970) – Gisela Schadenberg

Tine Visser-de Bruin (1894-1994) – Hieke van de Akker

Elske Visser-de Wit  (1897-1994) –  Jeannette Nieuwenhuis

 

Jonge Oane – Joshua Grunsfeld

Jonge Folkert – Remco Rodenburg

Jonge Tine – Reinou van der Tol

Jonge Elske –  Sandra van der Tol

Cees en Jelle Folkert –  Rob Grunsfeld

Jonge Cees en jonge Jelle Folkert – Sanne de Heer

 

Regie                      Gerard van der Laan

Tekst                      Gerard van der Laan met dank aan Bouke Oldenhof

Voorproefje

1909 – Mem: (tegen de palingen in de sloot achter het kantoor) Lieve beestjes. Dit is Tine, ze is net 16 maar nu Jelle Oane dood is, komt zij met Oane Jelle in het bedrijf.

1919 – Tine: ze willen die Afsluitdijk echt aanleggen! Alle vis in de Zuiderzee gaat dood, alle planten gaan dood, alles gaat dood!

1934 – Oane: Géén boot meer naar Londen sturen! Het is daar crisis, armoe, de paling brengt geen cent op.

1960 – Folkert en Elske: Wij brengen goed nieuws, dubbelgoed. Het bevruchten is gelukt!

1990 – Folkert: ik ben nu 94, ik ga me nu eindelijk toeleggen op het kweken van paling, wilde paling.

Her Majesty the Queen geïnteresseerd in komst Korneliske Ykes II

Soms gebeuren er dingen, die niet vooraf zijn te voorzien en die in de stoutste dromen niet te bedenken zijn: her Majesty the Queen heeft ons in een brief van 3 april jl. laten weten dat zij de komst van de palingaak naar London als een historisch hoogtepunt beschouwt. Zij wil daar graag getuige van zijn. Her Majesty volgt altijd het protocol en heeft ons verwezen naar haar Minister voor Cultuur, Jemery Wright. Pas wanneer een minister positief adviseert over het bijwonen van een evenement, gaat Her Majesty daar ook daadwerkelijk naartoe. Zo werkt dat ook in Engeland.

Prachtig dat de belangstelling voor onze tocht zo’n vlucht neemt. De pers besteedt inmiddels veel aandacht aan onze reis naar Engeland: Omrôp Fryslân op radio en TV, de Leeuwarder Courant in meerdere edities, De Telegraaf en De Spiegel der Zeilvaart. Ook vakbladen in Engeland tonen interesse. Met de Londonreis zetten we de palingaak en Heeg nog duidelijker op de kaart!

Ook in ons eigen Heeg merken wij hoe er wordt meegeleefd. Vermeldenswaard zijn de financiële bijdrage vanuit het Ondernemersfonds en bijdragen in natura van Coop Heeg Gerritsma, Stentec, De Jong Watersport, Miedema Sails, firma Piso, Las- en montagebedrijf De Boer, Wajer Yachts, Heech by de Mar, Veenstra Schilders, Hotel/restaurant De Watersport Heeg en Radio Holland (Rob Post). Maar we zijn er nog niet. Elke bijdrage blijft welkom. Iedereen kan bijdragen door mee te doen aan de mijlenactie: koop een mijl voor 25 euro en help de palingaak naar Londen (en weer terug). Kijk op de website www.palingaaklondon.nl. Wil je snel op de hoogte zijn van al het nieuws over de reis en alle activiteiten die daarbij horen, volg ons dan op Facebook/palingaaklondon.

Reserveer nu al 15 juni in je agenda voor het grootse vertrekfeest!