Zendmast Nieuws

17 mei 2019

in Werkgroep Zendmast Anders

Op 16 april j.l. ontvingen de mensen die bezwaar hadden aangetekend tegen de komst van een tweede telecominstallatie op de toren  op het perceel

Harinxmastrjitte 41 (de R.K.kerk) bericht, dat de hoorzitting van 23 april,waarvoor ze waren uitgenodigd door de gemeente SWF, niet doorging.

De reden daarvoor is dat de vergunninghouder ( de provider Tele2 ) aan  B&W van SWF heeft laten weten de vergunning te willen intrekken.Dat betekent dus geen tweede installatie met 4 zenders op de toren van de kerk midden in ons dorp. Bij telefonische navraag bij de ambtenaar die dit behandeld, werd ons verteld dat de waarschijnlijke reden voor de intrekking is dat de provider fuseert met T-mobile en deze laatste provider zegt voldoende dekking in ons gebied te hebben.Een officieel bericht wordt ons nog toegestuurd doch de kopie voor de Sylboade moet nu ingeleverd worden.

Ook kunnen we melden dat B&W nog steeds geen antwoord heeft gegeven op onze reactie van eind januari 2019 op hun schrijven dat ze de motie, waarin aangedrongen wordt op nieuw en aangepast antennebeleid, niet zullen uitvoeren.In onze reactie van 15 -1-2019 hebben we een aantal concrete vragen gesteld waarop tot nu toe nog geen antwoord is gekomen. We houden u op de hoogte als er nieuws komt.

namens de Werkgroep Zendmast Anders

Gerben Postema