Nieuw onderkomen St. Heech fan Alds

17 september 2019

in Heech fan Alds

Op een middag bij een bezoek aan de Beleefwinkel, word ik van de straat geplukt door Kees de Jong, hielendal út de skroeven… ‘moatst efkes mei komme, do hast de primeur.’ Hoezo primeur, waarvan? Kees vertelt dat St. Heech fan Alds een nieuw onderkomen heeft gekregen. Of ik hierover ook even een stukje in de Sylboade kan zetten. Hij neemt me mee naar de RK pastorie en toont me het nieuwe onderkomen. Ik kan me voorstellen, dat de mannen van Heech fan Alds út de skroeven binne, wat een ruimte! Destijds is Heech fan Alds begonnen in een werkkast in It Heechhûs, en later verhuisd naar een kamer met uitzicht op de Harinxmastrjitte in de RK pastorie. Door het vertrek van de VVV uit de RK pastorie, zijn er andere plannen in de maak, maar de uitvoering hiervan kost de nodige tijd. Voorlopig wordt de pastorie nu verhuurd voor tijdelijk bewoning.

De kamer van Heech fan Alds was eigenlijk veel te klein om het hele archief een overzichtelijke plek te geven. In overleg met de tijdelijke bewoners en het locatiebestuur van de parochie kregen ze de beschikking over een kamer op de 1ste verdieping achterin de pastorie. Jarenlang was deze kamer het Oranje Museum van mevr. B. van der Heide, waar zij een uitstalling van het Koninklijk Huis had. De heren hebben in één dag hard werken hun hele archief verplaatst. Het is te hopen dat ze nog lang op deze plek kunnen blijven. Mooie bijkomstigheid is, dat fûgelman Piet Vlas vanaf deze plek de katûlen, die hun domicilie hebben in de bomen in de tuin, in de gaten kan houden. Het huidige bestuur van Heech fan Alds bestaat uit de heren: Kees de Jong, Piet Vlas, Jan Hettinga, Piet van der Bank, Jan de Jong, Tsjerk Zijlstra en Jan Jagersma.

Mariet Swart