Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

17 september 2019

in Heech fan Alds

Presentatieavonden De groeiende belangstelling voor onze presentatieavonden heeft ons doen besluiten om ook voor het komende na- en voorjaar voorlopig weer een 4-tal avonden te plannen. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”.

Onderwerpen Meestal beginnen we met het vertonen van recent binnengekomen materiaal en eindigen de avond met het laten zien van een oud filmpje. Wat daar tussenin te zien zal zijn is op dit moment nog in voorbereiding. Wellicht lukt het ons om steeds in De Sylboade, voorafgaand aan de presentieavond, aan te geven wat er die avond te zien zal zijn. Wij gaan aan de slag om u weer interessant materiaal te kunnen tonen, met het alvast noteren van onderstaande data hoeft u daarvan niets te missen. Graag tot ziens!

Wanneer:

Woensdagavond 23 oktober 2019

Woensdagavond 27 november 2019

Woensdagavond 22 januari 2020

Woensdagavond 26 februari 2020

Aanvang:     20:00 uur

Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg

Kosten:        € 2,50 p.p./avond

Website

Stichting Doarpswurk heeft de sterk verouderde en onveilige, voor ons gratis te gebruiken, website www.dorpsarchieven.nl inmiddels verwijderd. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we t.z.t. in De Sylboade publiceren. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

Let op! Gooi niet zomaar weg! Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken

De Muziekkorpsen van Heeg (1)

Dit jaar viert de Hegemer Christelijke muziekvereniging ‘Crescendo’ het 100-jarig bestaan. Reden voor ‘Heech fan âlds’ om eens aandacht te schenken aan de ontstaans-geschiedenis en het reilen en zeilen van dit korps tot ± eind 1980.

‘Ons Genoegen’ was het eerste korps van Heeg. Opgericht in 1896 door de dirigent, meester A. Koster van de Openbare Lagere School. De foto is gemaakt voor de Openbare Lagere School, (deze stond destijds op de plek waar nu de woning Harinxmastrjitte 10 te vinden is), geheel links staat meester Koster.

Het tweede korps van Heeg was de op 1 november 1898 opgerichte Christelijke fan-fare ‘Excelsior’, het werd weer opgeheven in 1910. Behalve een aantal namen van personen op de foto uit 1905, zijn verdere gegevens niet bekend De foto is gemaakt voor de ingang van de Gereformeerde kerk.

Het was in de herfst van 1919 toen op verzoek van enkele leden het bestaande korps ‘Ons Genoegen’ in tweeën werd gesplitst: in het Christelijke korps ‘Crescendo’ en de R.K. Muziekvereniging ‘Sint Radboud’.

Muziekvereniging ‘Sint Radboud’ bij de oprichting in 1919.

Achter v.l.n.r.: 1. Sjoerd van der Meer, 2. Sjoerd Jellesma, 3. Jan Dooper, 4. Jelte Koopmans, 5. Gerlof ter Veer, 6. Folkert van der Pol, 7. Siebe Zwart, 8. Sjoerd Koopmans, 9. Siemen Put, 10. Kees Gerritsma, 11. meester A. Koster, dirigent. Zittend: 12. Hendrik Steneker, 13. Johannes Koopmans, 14. Wessel Zwart, 15. Anne Tekstra, 16. Johannes Zwart, 17. Dominicus de Jong. Liggend: 18. Wybe Dooper, 19. Feike Veltman.

In alle vrede werd afgesproken, dat er geloot zou worden om de instrumenten; er werd een taxateur ingeschakeld om der waarde ervan vast te stellen. Het lot zou beslissen, welk korps de instrumenten hield; het andere korps kreeg vergoeding in geld. Latere notulen wekken de indruk dat ‘Crescendo’ de instrumenten heeft gekregen.

De eerste officiële notulen zijn van 30 januari 1920. Er zijn dan 17 leden, met als voorzitter P. Schuurmans, secretaris Th. Huizenga, penningmeester H. Poepjes. De eerste dirigent was Cornelis Kaspersma. De contributie werd vastgesteld op ƒ 0,10 (bij ‘Ons Genoegen’ was het ƒ 0,15). Deel 2 in de volgende Sylboade.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Info: Kees de Jong,  Jan Hettinga, Piet van der Bank en Piet Vlas