Aakpersoneel: Pieter Hak, Jan de Leeuw en Anne Fortuin II

26 november 2019

in Verhalen

 

Sub titel: schippers te Heeg; Pieter geh. met Akke, Jan geh. met Taedtje en Anne geh. met Trijntje en Taedtje Huites van der Werf, drie zussen geboren en getrouwd te Heeg

Pieter Luitsens Hak, geb. 1853 te St.Annaparochie It Bildt, 24 j. Bèstfeint te Heeg, z.v. Luitsen Pieters Hak, Winkelier/Potschipper, en Baukje Wybrens Kuiper, St.Annaparochie, huwt op 06 apr.1877 te Heeg/Wymbrits., met Akke Huites van der Werf, 21 j. geb.16 juni 1855 te Heeg, d.v. Huite Durks van der Werf, kuiper te Heeg, en Anneke Teades Visserman te Heeg, Akke is de zuster, van Taedtje en Trijntje Huites, zie sub. titel.                                                           Geb. akten Heeg/Wymbrits.: Pieter Hak woont aan het Sypke. 15 mei 1878 Marianne Margaretha (Marie), vader is Bèstfeint te Heeg op reis, Londen; 04 jan. 1880 Luitje Pieters, vader Schipper te Heeg, doet zelf aangifte, ’t is winter;                                                                                                                                          Geb. akte Workum: Pieter en gezin wonen dan te Workum:  04 jan. 1883  Anneke Pieters, vader Bèstfeint, op reis naar Londen;

Geb. akten Heeg/Wymbrits.: Pieter woont weer te Heeg nu aan de Nijewâl?  10 dec. 1885 Huite Pieters, vader Bèstfeint, op reis naar Londen; 11 jan. 1888 Durk Pieters, vader Bèstfeint te Heeg op reis naar Londen;                       09 dec.1889 Baukje Pieters, geen verdere gegevens, vader Bèstfeint te Heeg op reis;     23 mrt.1892 Elizabeth Pieters, vader Aakschipper te Heeg op reis naar Londen;  17 juli  1894 Trijntje Pieters, geen verdere gegevens,vader Schipper te Heeg op reis.      03 jan. 1897 Rinske Pieters, geen verdere gegevens, vader Aakschipper op reis.                                                                                                                           Huw. Akten Heeg Wymbr.:  30 mei 1903 Marianne Margaretha (Marie)25 jaar, dienstbode te Sneek, vader Pieter Hak en Akke van der Werf, beide zonder beroep te Heeg, huwt met Hendrik Klazes de Jong, geb. te Heeg, 28 jaar timmerknecht te Heeg; Hendrik Klazes de Jong is op 17 juni 1915, 40 jaar oud, als boekhandelaar, overleden te Heeg;  1900 – 1910  Luitje vestigt zich in Londen en trouwt daar met een Londens meisje. 21 aug.1915 Huite Pieters, (tijdelijk) bakker te Heeg, huwt te Heeg met Harriet Ernestes Newton, 21 jaar, geb. te Londen, d.v. Ernest Newton, winkelier te Londen, en Mary Anne Frijer. Vader Pieter Hak, is dan nog aalaakschipper te Heeg.                                                                                                                                                                                                   Huw. Akte Sneek:  03 juni 1907 Anneke Pieters, 24 jaar z.b. te Sneek, huwt met Thomas Pieters Hofstra, geb. te Sneek, 24 jaar machinist te Sneek: vader Hak is dan fabriekswerker te Heeg (Lijnoliefabriek op de Helling?)

Huw. Akte Lemsterland: 28 okt.1915 Durk Pieters, 27 jaar, melkweger te Heeg, huwt te Lemmer met Sjoerdtje Jelles Calsbeek, 22 jaar, z.b. te Lemmer, d.v. Jelle Calsbeek, visser, en Grietje de Boer te Lemmer, vader Pieter Hak, dan zonder beroep te Heeg.                     

Huw. akte Leeuwarden:  03 juli 1918    Elisabeth Pieters, 26 jaar huwt Gerrit Aalbers, gardenier te L’warden.                                                                HeegOverl. Akte /Wymbrits.: 16-02-1916 Pieter Hak, 63 jaar, Geref. “Koster” te IJlst. Marianne Pieters Hak, wordt genoemd in de data van Tresoar:1920 als, wed. van Klaas de Jong, hypotheekgever, aan Hoite (Huite) Pieters Hak, die woont te Londen, als hypotheeknemer. (er zijn nog geen geb. akten, na 1904, van dit echtpaar openbaar).

F.Terpstra