Fugelnijs

5 november 2019

in Natuerlik Nijs

Er hebben dit voorjaar weer scholeksters gebroed boven op de zwaluwwand, op het hoge dak bij Veenstra én dit jaar zelfs op het platte dak van ons huis. In mei waren er jongen, en ouders halen veel voedsel voor henzelf en de jongen van de groene sportvelden. En dat doen veel verschillende soorten vogels.

In die tijd is in het landelijke nieuws dat door onderhoudsbedrijven in heel Nederland vaak bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om de sportvelden in conditie te houden. Gif en sporters? Gif en flora en fauna? Gif op ons eten? Zelfs al noem je het gewas-bescherming, het blijft gif. Gif is slecht voor mensen, insecten, dieren en voor vogels, die zo onbedoeld hun nazaten vergiftigen.

Gaaien belaagd door kraaien. Tussen het pad naar onze voordeur en de parkeerplek voor de auto staat een bolesdoorn. Hierin had een echtpaar vlaamse gaai (houtekster) een nest gemaakt. Tijdens een storm kreeg de toch al suterige boom er flink van langs en zag je vijf jongen zo zitten. Buurvrouw Baukelien had op een morgen gezien dat zwarte kraaien het op deze jongen hadden gemunt en dat het er bepaald niet zachtzinnig aan toe was gegaan. Een van de jongen was uit het nest gestoten en deze is door haar veilig op de grond onder een plant verstopt. Later op de middag is het jong weer in het nest gezet en waren de vijf weer kompleet. Een paar dagen later lagen twee bijna vliegvlugge jongen doodgepikt in het lege nest. De zwarte kraaien (swarte krieën) waren er op uit de gaaien te doden. Het waarschijnlijk laatst levende jong heeft buiten het nest een aanval van drie kraaien moeten verduren. Dat kraaien zó agressief naar gaaien zijn, het is nog familie ook! Na een lang gevecht tussen hemel en aarde hiervan te bekomen, is het jong nog weggevlogen. Maar of die op aarde gebleven is?

 

Broedresultaten Heempark 2019: Grauwe Gans: 2, Bergeend: 2, Krakeend: 3, Wilde Eend: 13, Soepeend: 3, Kuifeend: 1, Sperwer: 1, Waterhoen: 7, Meerkoet: 5, Scholekster: 2, Holenduif: 3, Houtduif: 10, Turkse Tortel: 3, Koekoek: 1, Ransuil: 1, IJsvogel: 1, Grote Bonte Specht: 2, Oeverzwaluw: 3, Witte Kwikstaart: 2, Winterkoning: 14, Heggenmus: 4, Zwarte Roodstaart: 1, Merel: 13, Zanglijster: 2, Rietzanger: 2, Bosrietzanger: 2, Spotvogel: 1, Braamsluiper: 4, Tuinfluiter: 9, Zwartkop: 14, Tjiftjaf: 15, Fitis: 7, Pimpelmees: 8, Koolmees: 14, Gaai: 3, Ekster: 4, Kauw: 2, Zwarte Kraai: 2, Huismus: 2, Ringmus: 1, Vink: 9, Groenling: 3 en Putter: 1.

Totaal 43 soorten hebben een territorium gehad. Bleef het tal soorten dan gelijk, het was stiller dan vorige jaren in het Heempark. De aantallen per soort blijken afgenomen. Dat is landelijk vaak niet anders en dit stemt niet vrolijk. Slechts 11 soorten gingen er t.o.v. 2018 iets op vooruit. Op www.heemparkheeg.nl staan alle tellingen vanaf 2002 en kunt u uitvogelen welke 11 vogelsoorten dat zijn.

Dank. Spijtig voor belangstellenden, maar met dank aan een groepje jeugdige rotzooi- en vuurmakers is de onderwaterkijkhut sinds het voorjaar op slot. * Op 28 september jaagde een vrouwtje sperwer op een luid piepende ijsvogel boven de grote vijver. De ijsvogel bleef koel en wist te ontkomen. * Op 12 oktober staat het waterpeil in de grote vijver van het Heempark voor het eerst sinds jaren weer op het (gewenste) niveau van de overloop. H.A.