It Wraldfinster

5 november 2019

in It wrâldfinster

Een greep uit onze agenda…

Kinderboekenweek met het thema ‘Reis mee!’ Beide scholen verzorgden samen een passende opening met op een ochtend een aantal reizigers uit ‘vreemde landen’ op het schoolplein: wie ben jij en waar kom je vandaan?. Daarna volgde een week met allerlei activiteiten die kinderen aanmoedigden te gaan lezen over reizen en vreemde landen: een ’hapjesmarkt’, buschauffeur Bouwe Meinsma op bezoek (zie foto), excursie naar Veenstra Transport. Natuurlijk ook voorleesmomenten, een schrijf- en tekenwedstrijd met gouden en zilveren griffels en penselen als prijzen, ‘reizende boeken’ door de groep, een reisbureau enz. Ook een voorleeswedstrijd in groep 7 en 8 en de schoolkampioen is al bekend: Berber Buwalda. Van harte gefeliciteerd! Zie foto.

Groep 5/6 ging op reis naar Museum Joure… Op twee dinsdagen (29 okt. en 5 nov.) na de herfstvakantie, starten we in de groepen 5 t/m 8 met de talentenmiddagen. Even anders bezig om te ontdekken waar jij of de ander een talent in heeft: koken en naar restaurant ‘De Watersport’, figuurzagen, naaien, stop-motion-filmpje maken, model-bouwen, natuurschilderijen maken, een proefjeslab, timmeren met resthout, op bezoek bij ‘Jachtwerf Heeg’… De kinderen zijn enthousiast en hebben hun keuze gemaakt. Wij hebben de indeling klaar en zijn blij met de mensen die zich opgegeven hebben!

Week van de Pauzehap: tweede week van oktober, aandacht voor een gezond tussendoortje en beweging!

19 september: ontruimingsoefening van beide scholen. We zijn in ongeveer 3 minuten allemaal buiten, mocht het nodig zijn…

25 september: op stap voor de Kinderpostzegels! Verkopen kan nog via het bestelformulier maar ook al via een App!

4 oktober: dierendag. Naast de eigen dieren deze keer ook Alpaca’s op het schoolplein: prettig kennismaken!

1 oktober: teldatum in het onderwijs. Wij telden 115 leerlingen verdeeld over 5 groepen: groep 1/2, 3/4, 5/6, 7 en 8.

3 oktober: groep 7 naar het Nannewiid: levend ganzenbord in de natuur.

Gymlessen: dit schooljaar lopen Keimpe Brander  (ALO) en Dimitri Haringa (IJlst, CIOS) stage op onze school en verzorgen ze heel wat gymlessen. Kinderen leren/laten bewegen: een prachtige job!

Meer stage… we zijn ook opleidingsschool!

Meester Rob Mulder en later dit jaar juf Maaike Graafsma doen hun eindstage van de lerarenopleiding aan onze school en geven in de tweede helft van dit jaar zelfstandig, onder de hoede van een coach, drie dagen les. Verder komen er nog stagiaires van de Friese Poort, onderwijsassistentie en voor een maatschappelijke stage heeft Iris Koudenburg zich gemeld.

Wist u dat… juf Antje, naast haar werk als onderwijsassistent, ook bezig is met de opleiding tot leerkracht? Zij doet haar stage-opdrachten ook binnen onze school en is elke vrijdag op de PABO in Zwolle te vinden.

Tenslotte… ‘in the picture!’

De ‘biebmoeders’ aan het werk. Een groep van 6 vrijwilligers die om de beurt in tweetallen op donderdagochtend de uitleen van boeken verzorgen en kinderen stimuleren te lezen en helpen leuke boeken uit te zoeken. Onze waardering voor dit werk!

Team ‘it Wrâldfinster’