Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

5 november 2019

in Heech fan Alds

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden; met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit ons archief.

Wanneer:     Woensdagavond 27 november 2019 Aanvang:     20:00 uur Plaats: Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg

Kosten:        € 2,50 p.p./avond

Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, De Burd, Lytshuzen, Osingahuzen, Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Hoop op Zegen’, Speculatieve Zuivelfabriek Firma A. Lankhorst. We sluiten de avond af met een filmpje uit 1987: Rondgang door Heeg e.o. – deel 1.

De overige presentatieavonden zijn op:    Woensdagavond 22 januari 2020

Woensdagavond 26 februari 2020

Website Stichting Doarpswurk heeft de sterk verouderde en onveilige, voor ons gratis te gebruiken, website www.dorpsarchieven.nl inmiddels verwijderd. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we t.z.t. in De Sylboade publiceren. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

Let op! Gooi niet zomaar weg! Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken

De Muziekkorpsen van Heeg (3)

Dit jaar viert de Hegemer Christelijke muziekvereniging ‘Crescendo’ het 100-jarig bestaan. Reden voor ‘Heech fan âlds’ om eens aandacht te schenken aan de ontstaans-geschiedenis en het reilen en zeilen van dit korps tot ± eind 1980. Waarom is niet geheel duidelijk, maar in 1927 trok dirigent Kaspersma zich terug; Bruinsma nam zijn plaats in. In 1928 waren er nog altijd 17 leden, maar ook 6 leerlingen. Er werd een extra uitvoering gegeven, om de kas te spekken. Lolke Bergsma ging met een pop door het dorp; wie wat voor het korps gaf, mocht naar de naam raden. Langzamerhand klom ‘Crescendo’ uit het financiële dal. In 1931 werd er ook geprobeerd om lammeren bij boeren te laten weiden (gratis), maar dat mislukte, de aankoopprijs was te hoog.

In 1932 werd dirigent Bruinsma verzocht om ontslag te nemen; C. Kaspersma werd weer dirigent. In 1933 werd voor het eerst een concours in Heeg gehouden, een bewijs van de opbloei van de vereniging. In 1938 werden er maar liefst 27 nieuwe instrumenten aangeschaft. Een jaar later was er weer een concours in Heeg. Het korps heeft heel wat te danken gehad aan zijn dirigent Kaspersma (hetzelfde geldt voor het Hegemer Christelijk gemengd koor ‘Looft den Heer’ en mannenkoor ‘Ons Genoegen’).

Tijdens de oorlog werd nog lang geprobeerd om door te gaan, maar in 1944 slaagde dat niet meer. De Duitse bezetter maakte er met zijn maatregelen een einde aan. Na de oorlog werd de draad weer opgepakt. In 1947 komt het tot een combinatie met het korps ‘Concordia’ van Gaastmeer. Dat heeft niet lang geduurd; de Gaastmeerders voelden er niets voor, en elk ging weer zijn eigen wegen. Kaspersma had zich toen al teruggetrokken en was opgevolgd door K.D. Anema

 

Deel 4 in de volgende Sylboade.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Info:             Kees de Jong   Jan Hettinga    Piet van der Bank   Piet Vlas