Opbrengst collecteweek Handicap NL2019

5 november 2019

in Goede doelen

van 23 september t/m 28 september 2019 onder het motto

IEDEREEN EERLIJKE KANSEN

De collecte heeft dit jaar in Heeg e.o. het bedrag van € 1190,55 opgebracht.

Vorig jaar was de opbrengst € 1274,87.

Hierbij willen wij alle gevers en medewerkers heel hartelijk bedanken voor de enthousiaste medewerking aan deze collecte.

Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog uw gift overmaken dan kan dat op rekening NL71 ABNA 0491 1000 00

Contact adres voor Heeg e.o.

Fam. D.T. Bergstra

P.S. Voor volgend jaar zijn wij op zoek naar enkele nieuwe collectanten. Zou u ook willen helpen, bel dan even