Kerstmorgenzang

21 december 2019

in Aankondigingen

K E R S T M O R G E N Z A N G

1 e  K E R S T D A G

start 6.30 uur bij de Ichthuskerk

Op 1e Kerstdag, ’s ochtends vroeg vanaf 6.30 uur gaat er weer een

enthousiaste groep muzikanten, zangers en zangeressen door ons dorp!

Jong en oud, kerkelijk en niet kerkelijk, iedereen is van harte welkom!

We verzamelen ons ’s ochtends rond 6.20 uur bij de Ichthuskerk.

We eindigen de ronde door het dorp met z’n allen in Talma State, waarna

voor iedereen koffie/thee met krystbôle klaar staat in de Ichthuskerk.

Stencils met de te zingen liederen worden ter plekke uitgedeeld.

Opgave vooraf is niet nodig.

Muzikanten graag vóór 20 december opgeven bij Homme Bakker,

bladmuziek is bij Homme beschikbaar.

U/jij doet toch ook mee!

Jeugdraad Heeg