De Leste Stoat Stamppottoernooi 2020

11 februari 2020

in Biljart

Het toernooi staat 7,8 en 9 januari 2020 op het programma: de eerste volle week van het nieuwe jaar. De achtergrondmedewerkers hebben weer gezorgd voor de opstelling van de biljarts. Vanwege dalend aantal leden is het toernooi gespeeld op 2 biljarts van Pasma uit Leeuwarden. Het draaischema voor de partijen is opgesteld door Seakle Hettinga, bedankt! Er zijn dit jaar 24 deelnemers waaronder een gastspeler Tjalling Haanstra. De reserves hoefden dit jaar niet in actie te komen. Er is gespeeld in twee A-poules  , de betere biljarters en twee B-poules. Een poule bestaat uit 6 spelers! Elke deelnemer speelt minimaal 5 partijen. Zowel voor de A-poule als de B-poule is een wisselbeker beschikbaar.

De Belgische puntentelling wordt gebruikt voor het toekennen van wedstrijdpunten. Een partij duurt maximaal 30 beurten. De winnaar krijgt 11 punten. De verliezer afhankelijk van het aantal gemaakte caramboles 0 tot 9 punten. Bij remise krijgen beide spelers 10 punten!

In poule 1 is Seakle Hettinga de winnaar 52 punten. In zijn slotpartij versloeg Seakle broer Jappie. Cato de Jong is 2de geworden met 49 punten. Cato won zijn slot partij tegen Dominicus Flapper, die 3de  is met 47 punten. De 4de plaats is voor Jappie Hettinga met 46 punten, gevolgd door Pieter visserman met 43 punten. Renze Westra sluit de rij met 37 punten. De partij tussen Dominicus en Jappie eindigde in remise. Opvallend vaak is de uitslag 11-9! Wie een hoge serie maakt is de winnaar!

In poule 2 is Sybout Jaasma de winnaar geworden met 52 punten. Teade Grondsma speelde remise met Sybout en stelde de 2de plaats veilig in zijn slotpartij tegen Rients met 47 punten. De 3de plaats werd gedeeld door Tsjalling en Theo met 45 punten 39. Rients Rijpma behaalde 39 punten en Jan van der Heide slechts 27 punten. De partij tussen Rients en Jan eindigde in 3-3: van beide kanten waren het geen caramboles maar haarfijne missers.

In poule 3 is de onbedreigde winnaar Jan Visser. Hij verloor geen partij en behaalde het maximale aantal punten van 55. De 2de plaats is voor Theunis Arema met 48 punten. Tussen  3 Lieuwe Ypma, 4 Dolf Eilers en 5 Sjirk Duiker is weinig verschil: 43,42 en 41 punten. Ruud Haringa sluit de rij met 39 punten.

In poule 4 een onverwachte winnaar Anne Kuiper met 52 punten. De 2de plaats is voor Klaas Teerenstra met 49 punten. Foeke Kuiper eindigt als 3de met 47 punten. Vervolgens komen Jan Boersma 35 punten en Antoine Blanco 31 punten en Douwe Ypma met 27 punten op de 4de,5de en 6de plaats.

De voorrondes worden donderdagmiddag afgesloten met een gezamenlijke stamppot maaltijd met gehakt en worst in het Heechhûs. Iedereen heeft meer dan genoeg. Sybout heet als verrassing een toetje. Wat niet blijft staan. De maaltijd wordt beëindigd met het inzetten van Dreamlân door Klaas.

Om 14.00 uur wordt gestart met het spelen van de finale partijen.  Bestuurslid Theunis boekt een eenvoudige overwinning tegen penningmeester Klaas. Hij neemt de leiding en staat die niet meer af. Jan Visser en Anne Kuiper zijn in 13 beurten uit! Anne moet nog 1 maar mist en Jan maakt de partij met 2 caramboles uit. Cato de Jong wint in 19 beurten, series van 11, 9 en 6 van de voorzitter Teade Grondsma. Teade eindigt met  17 caramboles. De kampioen komt uit de partij tussen Seakle Hetting en Sybout Jaasma. Sybout lijkt met een klossende bal en een serie van 5 Seakle te achterhalen maar Seakle antwoordt met een serie van 16 en beëindigt de partij na 24 beurten. Seakle is de kampioen.

De prijzen worden op het biljart uitgestald en vervolgens uitgereikt door bestuurslid Jan van der Heide. Poule B eerste Jan Visser, tweede Anne Kuiper, derde Theunis Arema en vierde Klaas Teerenstra. De wisselbeker is voor Jan Visser. In poule A is eerste en kampioen Seakle Hettinga, tweede Sybout Jaasma, derde Cato de Jong en vierde Teade Grondsma. De wisselbeker is voor Seakle voor de (3de)/4de keer.