Glasvezel voor heel Heeg

18 maart 2020

in Aankondigingen

Goed nieuws! Na de vraagbundeling voor het buitengebied en de kleine kernen, is DFMopGlas nu officieel gestart met de glasvezelcampagne voor de middelgrote kernen. Alle inwoners van Deinum, Dronrijp, Heeg, IJlst, Koudum, Workum en Woudsend kunnen zich tot 8 juni 2020 aanmelden.

Woon je binnen de bebouwde kom? Aanmelden kan door een abonnement af te sluiten bij één van de vijf dienstaanbieders voor internet, televisie en/of telefonie. Naast de kosten van het abonnement, betaal je een éénmalige bijdrage van €250,- voor het gebruik van het glasvezelnetwerk en de glasvezelaansluiting. Je wordt hiermee automatisch lid van de coöperatie DFMopGlas en daardoor mede-eigenaar van het glasvezelnetwerk indien het netwerk wordt aangelegd! Dat betekent dat we er samen voor kunnen zorgen dat heel Heeg straks gebruik kan maken van de snelle verbinding en dat we daarbij ook nog eens gezamenlijk zeggenschap hebben over het netwerk.

DFMopGlas vertelt hier graag alles over en organiseert daarom vanaf maart informatiebijeenkomsten. De avond in Heeg is op woensdag 1 April van 19.30 tot 21.30 uur bij It Heechhus, It Eilan 67 in Heeg. Zie ook de uitnodiging die je van DFMopGlas hebt ontvangen.

Kijk voor meer informatie op www.glasvezelvoorfryslan.nl/middelgrotekernen