Informatieavond gaswinning in Sudwest Fryslan

18 maart 2020

in Duurzaam Heeg

Woendag 25 maart 20:00-21:30 uur, Heechhús, It Eilân 67, Heeg

Informatieavond gaswinning in Súdwest Fryslân:

Heeg, Woudsend, Sneek en omstreken

Nu de gaskraan uit de Groninger bodem dichtgedraaid wordt, zoeken oliebedrijven andere velden om aardgas te winnen. Twee jaar geleden waren Heeg en omgeving daarom het toneel van een verkennend bodemonderzoek, met kabels en trilwagens op straat. De uitkomsten daarvan werden na een jaar verwacht, maar tot op heden zijn bewoners daar niet over geïnformeerd.

Omdat er veel onduidelijk is over hoe we als bewoners het best voorbereid kunnen zijn op eventuele gaswinning is ons gebied, organiseert de werkgroep sûn lân van Duurzaam Heeg een informatieavond. Heeg mag dan ambitieus aan de slag zijn met het aquathermieproject Warm Heeg, de gevolgen van gaswinning zullen er niet minder om zijn. In ons gebied spelen meerdere kwesties:

 

  • Bodemdaling

Wat is de voorspelde bodemdaling en wat zijn de gevolgen voor CO2 veenweidegebied?

  • Stikstof

Vanaf augustus 2019 mogen geen nieuwe gaswinningsprojecten meer worden uitgevoerd in Natura 2000-gebieden. Gaat gaswinning in combinatie met de stikstofnorm ten kost van landbouw of bouw in ons gebied?

  • Natuur

Wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit?

  • Schaderegeling

Onlangs ging de provincie akkoord met een schaderegeling. Hierop was veel kritiek. Is die terecht?

  • Huizenbezitters

Stel dat we in Heeg een collectieve nulmeting willen doen, hoe kunnen we dat organiseren en wat kost dat?

  • Lekke gasputten

Het is bekend dat uit oude gasputten gas, methaan en chemicaliën weg kunnen lekken. Deze vervuiling is onzichtbaar. Wat weten we over de conditie van de oude gasputten in de omgeving?

  • Giftige stoffen

Vermilion sluit fracking niet uit. Hierbij worden giftige stoffen in de bodem gespoten om gas uit harde aardlagen te kunnen winnen. Wat weten we over de gevolgen voor de grondwater en veiligheid voor de landbouw?

Doel van de informatieavond is achterhalen welke vragen er leven en welke actie nodig is. Graag zien we jullie op 25 maart in het Heechhús. Mochten jullie specifieke vragen hebben, laat het ons weten

Duurzaam Heeg, werkgroep sûn lân,

Dorine van den Beukel

Freya Zandstra

Sybrand Frietema