Plaatselijk Belang

18 maart 2020

in Plaatselijk Belang Heeg

 

Wist u dat:

• Er al druk gewerkt wordt aan de waterglijbaan
• Ook de outdoor fitness waarschijnlijk al staat voor opening watersport seizoen 2020?
• Marianne Attema zich aan het verdiepen is waar alle AED’s in Heeg hangen?
• En dat deze nog niet allemaal op hartslag.nu aangegeven staan.
• U deze als eigenaar zelf makkelijk aan kunt melden?
• John onze voorzitter raadscommissielid voor Boarger en mienskip is geworden
• Wij nu het voorzitterschap willen overdragen?
• Dit Helga Kooystra wordt?
• Wij dan wel een nieuwe penningmeester zoeken?
• Als u deze functie ziet zitten dit kan aangeven bij 1 van de bestuursleden?
• John wel algemeen bestuurslid blijft
• Wij hier erg blij mee zijn.
• Wij in overleg zijn met de gemeente  om een mooie woonwijk voor betaalbaar wonen

te kunnen  realiseren tussen het Fabriek en de Villa?
• Er een kranslegging komt op 4 mei?
• De hangingbaskets voor het seizoen nog geplaatst worden in de Harinxmastrjitte?
• Er een evaluatie met de hulpdiensten komt over de drempels bij de Alde Skatting?
• Wij nog steeds bezig zijn met namen voor de bruggen in Heeg?
• U uw ideeën nog steeds kunt mailen?

Esther van de Wal