Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

18 maart 2020

in Heech fan Alds

Let op! Gooi niet zomaar weg!

Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken.

Website Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

IJsclub Heech 150 jaar (2)

Dit jaar bestaat ‘IJsclub Heech’ 150 jaar. Reden voor ‘Heech fan âlds’ om eens aandacht te schenken aan de ontstaansgeschiedenis en het reilen en zeilen van deze club. In 1920 werd het 50-jarig bestaan gevierd met een grote feestavond. Age Walta, die al jaren lid was geweest, werd benoemd tot erelid. In de strenge winter van 1928/29 kon er weer echt worden gereden. Er waren maar liefst 7 wedstrijden en zo waar ƒ 2100,- aan prijzen te verrijden. Een jubileum-wedstrijd in 1929/30 kon het niet worden, want het werd een winter van niks! In 1930/31 en daaropvolgend ‘31/32 van hetzelfde laken een pak. Dan maar een feestavond. In 1932 werd voor het eerst gesproken over de aanleg van een ijsbaan, in samenwerking met Plaatselijk Belang. In datzelfde jaar werd de uitgestelde jubileumwedstrijd voor dames gehouden met nog een feestavond op de koop toe. Burgemeester Hendrik Michiel Martens werd beschermheer van de club en de leden gaven hem een startpistool en een stopwatch. Het ledental, dat lange tijd rond de 100 had gezeten, liep op naar 170.

Niet alleen het 60-jarig bestaan van de ijsclub werd 3 jaar te laat gevierd zoals uit bovenstaand programma blijkt, ook het 100-jarig bestaan werd pas in 1973 gevierd. Waarschijnlijk was het daverende succes van de eerste Poelentocht op 1 januari 1970 met 1800 deelnemers hier debet aan. Niemand stond er bij stil dat de ijsclub dat jaar een eeuw bestond! De nieuwe ijsbaan komt in 1934 gereed. Na twee maal een gewone wedstrijd wordt op 14 december de eerste estafette-wedstrijd gehouden. Uitslag:

  1. Gerke Piso – Dora Rijpma – Jaap Hoekstra.
  2. Rinse Piso – Corry Molenaar – Jan Bakker.
  3. Jouke Hulzenga – Trijntje Potma – Lieuwe Zoethout.
  4. Klaas Jansma – Dora Hobma – Kees Lemstra.

Tussen de series door reden bestuurs- en baancommissarisleden een wedstrijd in middeleeuwse klederdracht, wat bij het publiek goed in de smaak viel. ‘s Avonds zorgden 5 gaslampen  voor de verlichting van de baan. Wiebe de Bock was lantaarn-aansteker.

Foto rechts: De Syl – 1937 Controlepost Elfmerentocht. Het jaar 1938 bracht weer een een knappe winter met wedstrijden op 20 decem-ber (uitslag: 1. W. Roodhof, 2. H. Bakker, 3. G. Foeke-ma). Op 24 december voor leden in drie groepen: groep I tot 25 jaar, groep II 25-40 jaar en groep III boven 40 jaar. Uitslag:

Groep I: W. Roodhof, G. portiek en G. Foekema.

Groep II: A. Visser, H. Gerritsma en J. Speerstra.

Groep III: L. van der Pol, H. Nauta en W. Zwaga.

 

De winter van 1939/40 was streng. Wedstrijddagen waren: 19, 20 en 22 december en 3, 4, 11 en 27 januari. In januari lag er zo’n berg sneeuw, dat de sneeuwschuiver met twee paarden ervoor nog geholpen moest worden door een twintigtal mannen; er was haast geen doorkomen aan. Een lid van de vereniging, Berend P. Hof werd kampioen op de korte baan.

Op 7 januari 1941: spekrijderij. Winnaars: boven de 40 jaar: Haring Nauta, onder de 40 jaar: Jan Bakker. Een week later is het hardrijden voor dames en op 17 januari voor jongens. Berend P. Hof werd weer Nederlands kampioen en iedereen zag uit naar de eerste wedstrijd met hem in Heeg. Dat kon gebeuren in de strenge winter van 1942 – de winters in de oorlogsjaren waren streng – en wel op 22 januari. Er kwam heel wat publiek kijken. Berend P. Hof werd eerste, voor Piet Eizinga en Anske Adema uit Grouw.

In 1944/45 waren er wedstrijden op 14, 17 en 26 januari. Het was weer een winter met heel wat sneeuw.In de winter 1945/46 waren er wedstrijden op op 23, 24 en 25 januari met de beste rijders in deze sport. Winnaars waren: 1. Berend P. Hof, 2. J. Wiebenga, 3. Slof.

Lang en streng was de winter van 1946/47. Hij duurde van 15 december ‘46 tot 15 maart ‘47 en op die laatste datum lag er in het Heegermeer nog zo’n 30 centimeter ijs. Na een wedstrijd voor mannen op 18 december werden de volgende dag kampioenschappen van Wymbritsradeel in Heeg verreden. Burgemeester Frederik Tjaberings loste het startschot. Kampioen werd F. de Jong uit Jutrijp.

Deel 3 in de volgende Sylboade.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Info: Kees de Jong, Jan Hettinga, Piet van der Bank en Piet Vlas