Warm Heeg

16 april 2020

in Warm Heeg

Aquathermie en Warm Heeg in het zonnetje
Op 11 maart kwam de stuurgroep van Warm Heeg bij elkaar om de eerste fase van het project af te ronden. De provincie maakte gebruik van dit moment om wereldkundig te maken dat ze aquathermie ziet als belangrijke techniek om Friese woningen duurzaam te gaan verwarmen. De provinciale ambitie is zelfs om Europees koploper te worden op het gebied van deze warmte-techniek. En zo kwam ook Warm Heeg weer even in de publiciteit, aan de rand van een zonovergoten Hegermeer.

Even voorstellen

Stuurgroepleden: Idske Koopmans (Energiecoöperatie Heeg), Jack van den Berg (Energiecoöperatie Heeg), Erik Faber (wethouder gemeente SWF), Sietske Poepjes (gedeputeerde provincie Fryslân), Annet van der Hoek (lid dagelijks bestuur WetterskipFryslan). Niet op de foto: Helga Kooystra (Plaatselijk Belang Heeg)
Werkgroepleden: Arjan van den Hoogen (Wetterskip), Bram Hulsman (provincie), Sjoerd Ypma (Heeg), Sybrand Frietema (Energiewerkplaats), Lucie Gelderblom (Heeg), Wim IJkema (gemeente SWF)

Subsidieaanvraag
Voor de afsluiting van Fase 1 boog de stuurgroep zich over een subsidieaanvraag voor het vervolg van Warm Heeg. Deze aanvraag wordt binnenkort ingediend bij de rijksregeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Alleen de gemeente mag een dergelijk aanvraag indienen maar de voorbereiding van de aanvraag gebeurde samen met de trekkers van Warm Heeg. Medio 2020 verwachten we te horen of de aanvraag is toegekend. De kansen zijn niet groot: van de honderden aanvragen die zullen worden ingediend worden er maar 25 gehonoreerd. Duimen maar!!

Vervolg
Zoals afgesproken blijft Warm Heeg streven naar een betaalbare en voor iedereen bereikbare oplossing. Met zo’n subsidie komt dat natuurlijk makkelijker in het bereik. Als de subsidieaanvraag wordt toegekend kunnen we meteen aan de slag met al het uitzoekwerk dat nodig is om tot een definitief ontwerp van het warmtenet te komen, met een definitieve kostenberekeningen en een definitieve aanbieding aan de individuele huishoudens. Dat is een flinke klus en dat gaat sowieso een tijd duren, misschien wel 2 of 3 jaar. Als alles positief uitpakt, start daarna de uitvoering.

Het duurt zo lang…..

Klopt, dat vinden wij ook. Maar het is niet anders. Voor een lokaal initiatief zonder eigen geld is dit de enige manier om er te komen, hoeveel sneller we ook zouden willen. Dus ook al is het niet altijd even zichtbaar: achter de schermen wordt hard én zorgvuldig gewerkt aan een Warm Heeg!